lic. Joanna Penkala

SPRAWDZONY LOGOPEDA WARSZAWAlic. Joanna Penkala – logopeda, pedagog specjalny.

Ukończyła dzienne studia I-go stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie przygotowuje się do obrony tytułu magistra  tym samym kierunku na studiach II-go stopnia. Jednocześnie studiuje dodatkowo pedagogikę przedszkolną z edukacją wczesnoszkolną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk, staży oraz pracy w przedszkolach obserwując i prowadząc indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie „Logorytmika – ruch słuch słowo”,
  • Kurs I-go i II-go stopnia „Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej”.
  • MAKATON – Szkolenie I stopnia,
  • Szkolenie „Trening Umiejętności społecznych”,
  • Warsztat „Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z grupy ryzyka”,
  • Warsztat: „ Ćwiczenia logorytmiczne jako forma wspierania rozwoju dzieci  z zaburzeniami językowymi”,
  • IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa z cyklu Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wsparcie dziecka i rodziny,
  • II konferencja „Badabada”- Program  Wczesnego Wykrywania Autyzmu,
  • Konferencja Naukowo- Szkoleniowa  „Małe dziecko – tabu i mity”.