Cennik

 
Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
konsultacja 45min 80zł
zajęcia logopedyczne 45min 80zł
diagnoza logopedyczna + pisemna opinia + plan terapii 2-3 spotkania ok 45min 300zł
pisemna opinia do konsultacji 150zł
terapia ręki 45min 80zł
nauka czytania metodą sylabową 45min 80zł
dykcja, higiena i emisja głosu 45min 80zł
ocena dysleksji +pisemna opinia+plan terapii 2-3 spotkania ok 45/60min 350zł
terapia dysleksji 45min 80zł
zajęcia logopedyczne z dojazdem do pacjenta 45/60min od 100/120zł