Cennik i Regulamin zajęć

 
                       Rodzaj usługi Czas trwania Cena
konsultacja logopedyczna do 60 min 100 zł
konsultacja neurologopedyczna

terapia logopedyczna

do 60 min

45 min

150 zł

80 zł

terapia neurologopedyczna 45 min 100 zł
diagnoza logopedyczna + pisemna opinia + plan terapii 2-3 spotkania ok 60 min 350 zł
pisemna opinia do konsultacji 150 zł
terapia ręki 45 min 80 zł
nauka czytania metodą sylabową 45 min 80 zł
dykcja, higiena i emisja głosu 45 min 80 zł
ocena dysleksji +pisemna opinia+plan terapii 2-3 spotkania ok 45/60 min 350 zł
terapia dysleksji 45 min 80 zł
zajęcia logopedyczne z dojazdem do pacjenta 45/60 min od 100/120 zł

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy GABINET LOGOPEDYCZNY LOGOSPEC ANNA DERLATKA
Rachunek odbiorcy 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357
Bank odbiorcy MBANK S.A.
Adres odbiorcy UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA 18 LOK.415
Miejscowość odbiorcy 03-285 WARSZAWA

REGULAMIN ZAJĘĆ

GABINET LOGOPEDYCZNY  LOGOSPEC

1. Pierwsze spotkanie to konsultacja lub diagnoza. Płatność za konsultację/diagnozę dokonywana jest gotówką.
2. Terapia ma formę zajęć indywidualnych.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
5. Zajęcia nie będą przedłużane, gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta.
6. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do wdrażania wskazówek udzielanych przez terapeutę w toku prowadzonej terapii. W tym codzienną, regularną pracę w domu przez min. 15 minut.
7. Terapeuta może odstąpić od prowadzenia terapii w trybie natychmiastowym, jeżeli Opiekun nie zaangażuje się w proces terapeutyczny i nie będzie realizował zaleceń terapeuty w domu.
8. Odpłatności za zajęcia należy dokonać przelewem za miesiąc z góry, przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu, ale nie później niż do dnia 5-go danego miesiąca.
Dane do przelewu:
Gabinet Logopedyczny Logospec Anna Derlatka
ul. Kondratowicza 18/415
03-285 Warszawa
Nr konta bankowego (MBank): 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357
W tytule należy zawrzeć imię i nazwisko pacjenta oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność.
9. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do zgłoszenia nieobecności Pacjenta na zajęciach najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zgłoszenia dokonuje telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod nr tel: 530511982.
10. Niepoinformowanie o nieobecności w terminie ustalonym w pkt.9 jest jednoznaczne z tym, że zajęcia się odbyły.
11. Zajęcia odwołane przez Opiekuna zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9 mogą zostać odpracowane w dodatkowym terminie ustalonym przez terapeutę bez dodatkowych opłat, lub płatność za zajęcia przechodzi na następny miesiąc.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2018 roku do odwołania.