Cennik i Regulamin zajęć

 
Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
konsultacja do 60 min 100zł
terapia logopedyczna 45min 80zł
terapia neurologopedyczna 45min 100zł
diagnoza logopedyczna + pisemna opinia + plan terapii 2-3 spotkania ok 60min 300zł
pisemna opinia do konsultacji 150zł
terapia ręki 45min 80zł
nauka czytania metodą sylabową 45min 80zł
dykcja, higiena i emisja głosu 45min 80zł
ocena dysleksji +pisemna opinia+plan terapii 2-3 spotkania ok 45/60min 350zł
terapia dysleksji 45min 80zł
zajęcia logopedyczne z dojazdem do pacjenta 45/60min od 100/120zł

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy GABINET LOGOPEDYCZNY LOGOSPEC ANNA DERLATKA
Rachunek odbiorcy 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357
Bank odbiorcy MBANK S.A.
Adres odbiorcy UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA 18 LOK.415
Miejscowość odbiorcy 03-285 WARSZAWA

REGULAMIN ZAJĘĆ

GABINET LOGOPEDYCZNY  LOGOSPEC

1. Pierwsze spotkanie to konsultacja lub diagnoza. Płatność za konsultację/diagnozę dokonywana jest gotówką.
2. Terapia ma formę zajęć indywidualnych.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
5. Zajęcia nie będą przedłużane, gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta.
6. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do wdrażania wskazówek udzielanych przez terapeutę w toku prowadzonej terapii. W tym codzienną, regularną pracę w domu przez min. 15 minut.
7. Terapeuta może odstąpić od prowadzenia terapii w trybie natychmiastowym, jeżeli Opiekun nie zaangażuje się w proces terapeutyczny i nie będzie realizował zaleceń terapeuty w domu.
8. Odpłatności za zajęcia należy dokonać przelewem za miesiąc z góry, przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu, ale nie później niż do dnia 5-go danego miesiąca.
Dane do przelewu:
Gabinet Logopedyczny Logospec Anna Derlatka
ul. Kondratowicza 18/415
03-285 Warszawa
Nr konta bankowego (MBank): 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357
W tytule należy zawrzeć imię i nazwisko pacjenta oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność.
9. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do zgłoszenia nieobecności Pacjenta na zajęciach najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zgłoszenia dokonuje telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod nr tel: 530511982.
10. Niepoinformowanie o nieobecności w terminie ustalonym w pkt.9 jest jednoznaczne z tym, że zajęcia się odbyły.
11. Zajęcia odwołane przez Opiekuna zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9 mogą zostać odpracowane w dodatkowym terminie ustalonym przez terapeutę bez dodatkowych opłat, lub płatność za zajęcia przechodzi na następny miesiąc.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2018 roku do odwołania.