mgr Katarzyna Gwiazda

dobry logopeda warszawamgr Katarzyna Gwiazda – logopeda, pedagog specjalny.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia (I i II stopnia). Podczas praktyki studenckiej uczęszczała na staże oraz wolontariaty w fundacjach, przedszkolach, szpitalach, szkołach podstawowych i specjalistycznych ośrodkach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w przedszkolach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadząc diagnozy oraz terapię. Pracowała z osobami z zaburzeniami takimi jak: dyslalia, afazja, dyzartria, autyzm, zespół Aspergera oraz różnymi zespołami genetycznymi.

Prowadziła wykłady dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach na temat rozwoju mowy dzieci oraz z dziedziny logorytmiki. Była terapeutą wiodącym z zakresu logopedii podczas turnusu rehabilitacyjnego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wołominie.

Kursy i szkolenia:

 • „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 • II konferencja „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”
 • „Opracowywanie i ewaluacja dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Metoda werbo-tonalna – warsztaty. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”
 • „Wczesna interwencja, model interdyscyplinarnego i kompleksowego wsparcia dzieci i rodziców w teorii i praktyce”
 • „Diagnoza profilowa (Test PEP-R) – wstępna ocena funkcjonowania dziecka
 • „Jak zdiagnozować dwulatka? Karty Oceny Logopedycznej Dziecka we wczesnej interwencji logopedycznej
 • „Masaż Shantala, a rozwijanie mowy dziecka – podejście praktyczne”
 • „Jak zacząć? Warsztaty dla młodego logopedy.”
 • „Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”
 • „Zaburzenia i wspomaganie mowy dziecka”

sprawdzony logopeda warszawa

 

Umów wizytę u tego specjalisty