mgr Katarzyna Wałowska

neurologopeda warszawa targówekmgr Katarzyna Wałowska – neurologopeda ogólny i dziecięcy, logopeda z szerokim doświadczeniem w pracy z dziećmi. 
Ukończyła studia I- go  i II- go stopnia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach – logopedia z audiologią oraz logopedia. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunku filologia japońska.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako neurologopeda dziecięcy w Centrum Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula, w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz w poradni foniatrycznej, przedszkolu terapeutycznym, szkole dwujęzycznej oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej u noworodków i niemowląt, w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, jąkaniu, dysartrii w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej, dysfagii, autyzmie, mutyzmie, zaburzeniach mowy w oligofrenii, trudności w uczeniu się (czytaniu i pisaniu). W codziennej praktyce zawodowej poszerza świadomość wśród rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki logopedycznej, terapii zajęciowej osób ze spektrum autyzmu oraz zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju.

Kursy i Szkolenia:

  • Szkolenie: Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu?
  • Szkolenie: Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek [f,v,x] oraz [l], brak automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej.
  • Szkolenie:  Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.
  • Szkolenie: Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii- rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t,d], substytucja wybranych samogłosek ustnych.
  • Kurs Praktycznej Diagnozy i Terapii Jąkania.
  • Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu.
  • Szkolenie- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
  • Szkolenie – Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
  • Szkolenie – Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia.
  • Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.

„Każdy Pacjent jest dla mnie nowym wyzwaniem oraz odrębną historią. W swoich działaniach terapeutycznych zawsze staram się patrzeć na Jego problemy z różnych perspektyw i udzielać Mu adekwatnej i specjalistycznej pomocy na najwyższym poziomie.”

Umów konsultację u tego terapeuty