mgr Katarzyna Odrzywolska

neurologopeda ogólny i dziecięcy, surdologopeda (w trakcie specjalizacji), neuroterapeuta, analityk zachowania

mgr Katarzyna Odrzywolska

Poza pracą w Centrum Logospec, pracuje także w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Wykładowca w Niepublicznym Kolegium Języków w Sanoku na kierunku surdologopedia.

Ukończyła studia I- go i II- go stopnia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach – logopedia z audiologią oraz logopedia. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku: Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunku filologia japońska. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku surdologopedia.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako neurologopeda dziecięcy w Centrum Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula, w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz w poradni foniatrycznej, przedszkolu terapeutycznym, szkole dwujęzycznej oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej u noworodków i niemowląt, w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, jąkaniu, dysartrii w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej, dysfagii, autyzmie, mutyzmie, zaburzeniach mowy w oligofrenii, trudności w uczeniu się (czytaniu i pisaniu). W codziennej praktyce zawodowej poszerza świadomość wśród rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki logopedycznej, terapii zajęciowej osób ze spektrum autyzmu oraz zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju.

„Każdy Pacjent jest dla mnie nowym wyzwaniem oraz odrębną historią. W swoich działaniach terapeutycznych zawsze staram się patrzeć na Jego problemy z różnych perspektyw i udzielać Mu adekwatnej i specjalistycznej pomocy na najwyższym poziomie.”

Kursy i Szkolenia:

 • Szkolenie: Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu?
 • Szkolenie: Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek [f,v,x] oraz [l], brak automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej.
 • Kurs praktycznej diagnozy i terapii jąkania.
 • Szkolenie: Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.
 • Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu.
 • Szkolenie: Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny.
 • Szkolenie- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Szkolenie – Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
 • Szkolenie – Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia.
 • Warsztaty: Zrozumieć dziecko z wadą słuchu, Fundacja FONIS.
 • Szkolenie: Elektrostymulacja w logopedii.
 • Warsztaty: „Bez dobrego jedzenia nie ma dobrego mówienia” Terapia karmienia w ujęciu logopedycznym.
 • Szkolenie: Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii- rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t,d], substytucja wybranych samogłosek ustnych.
 • Webinar: Afazja rozwojowa praktycznie.
 • Szkolenie online: Połykanie w dyslalii.
 • Szkolenie online: Logopedia na talerzu, czyli wykorzystanie jedzenia w praktyce logopedycznej.
 • Webinar: Mowa jest srebrem, a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym.
 • Kurs: Echolalia- przegląd badań, Fundacja Scolar.
 • Szkolenie: Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.
 • Szkolenie online: Bilansowanie posiłków dziecka.
 • Kurs online: Praktyczny przewodnik po rozszerzaniu diety.
 • Kurs online: Jak łagodnie zakończyć karmienie piersią?
 • Szkolenie online: Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refluksowej.
 • Szkolenie: Picture Exchange Communication System – Poziom 1, PYRAMID Polska.
 • Praca z dzieckiem nadwrażliwym dotykowo w sferze oralnej na terapii logopedycznej.
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.
 • Opóźniony rozwój mowy – terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy.
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne.
 • EEG-Biofeedback I stopnia, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.
 • AAC jako wsparcie mówienia.
 • Ocena i Leczenie Funkcji Żuchwy w Procesie Karmienia i Produkcji Mowy.
 • Kurs: Diagnoza i Terapia Miofunkcjonalna.
 • Szkolenie: Migdałki w praktyce logopedycznej.
 • Szkolenie: Program Boardmaker w rozwijaniu komunikacji.
 • III moduł Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, wrzesień 2021.
 • Szkolenie: Wykorzystanie narzędzia VB-MAPP do diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia IPET dla dzieci z ASD w wieku przedszkolnym.
 • Szkolenie: Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji – ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC – blok I, II, III.
 • Kurs – Integracja Bilateralna. Program indywidualny.
 • Certyfikat z bloku szkoleniowego: Trener Oddechu, trener Emisji Głosu.
 • Szkolenie: Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii, CMK.
 • Szkolenie: Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu, CMK.
 • Szkolenie: Niemowlak u logopedy II Miobobo- krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne.
 • II moduł szkolenia z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej, maj 2021.
 • Szkolenie: Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego – 3 etapy.
 • Szkolenie: Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt.
 • Szkolenie: Terapia logopedyczna małego dziecka z ASD.
 • Szkolenie: Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży.
 • Kurs masażu rozwojowego wg koncepcji Petera Walkera, luty 2021r.
 • Szkolenie: PUMO- Program usprawniania motoryki oralnej.
 • I moduł szkolenia z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej, marzec 2021r.
 • Szkolenie: KOLD-Programy Terapii dla dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9 roku życia w programie komputerowym KomKOD.
 • Szkolenie: Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa.
 • Certyfikat „Terapeuty Karmienia z pasją”. Program międzynarodowy we współpracy i z akredytacją międzynarodowych praktyków i badaczy m.in. nasz program wspiera Natasha Campbell-McBride, autorka diety GAPS.
 • Certyfikat „Terapeuty orofacjalnego z pasją”. Program międzynarodowy we współpracy i z akredytacją międzynarodowych praktyków i badaczy m.in. nasz program wspiera Natasha Campbell-McBride, autorka diety GAPS.
 • Warsztaty: „Bez dobrego jedzenia nie ma dobrego mówienia” Terapia karmienia w ujęciu logopedycznym.
 • Szkolenie: Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii- rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t,d], substytucja wybranych samogłosek ustnych.
 • Webinar: Afazja rozwojowa praktycznie.
 • Szkolenie online: Połykanie w dyslalii.
 • Szkolenie online: Logopedia na talerzu, czyli wykorzystanie jedzenia w praktyce logopedycznej. Webinar: Mowa jest srebrem, a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym.
 • Kurs: Echolalia- przegląd badań, Fundacja Scolar.
 • Szkolenie: Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.
 • Szkolenie – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.
 • Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • Szkolenie – Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
 • Szkolenie – Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia.

polecany neurologopeda warszawa targówek

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl