mgr Patrycja Ostasz

psycholog, trener umiejętności społecznych

mgr Diana Kozłowska

psycholog, trener umiejętności społecznych

dobry psycholog

mgr Patrycja Ostasz

Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ponadto posiada certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Odbyła staż, współprowadząc Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z ADHD oraz z innymi zaburzeniami i trudnościami. W ramach projektu badawczego prowadziła treningi koncentracji, uwagi, pamięci wykorzystując metodę Mind Mapping (Map Myśli). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów, praktyk w placówkach terapeutycznych oraz udziału w wolontariatach i projektach psychologiczno – pedagogicznych. Obecnie pracuje także w Centrum Terapii Autyzmu, w którym prowadzi diagnozy oraz terapie indywidualne i grupowe.


„W przestrzeni terapeutycznej opieram się na indywidualnym potencjale Pacjenta. Ważne jest dla mnie dostosowanie wymagań oraz podążanie za możliwościami psychofizycznymi Osoby, aby udzielić jak najwięcej wsparcia.”

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Szkolenie: Stosowanie PEP-3-Pl w  diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu, EduProf, Warszawa 2021;
  • Szkolenie: Obsługa i wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Mówik, Warszawa 2021;
  • Szkolenie: Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Szkoła Terapii Karmienia, 2020;
  • Szkolenie: PECS- Poziom I, PYRAMID, Warszawa 2019;
  • Szkolenie: Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych, Warszawa, 2018;
  • Szkolenie: Zachowania trudne- teoria i praktyka,Warszawa, 2018;
  • Szkolenie: Jak zmotywować i wydobyć zasoby u dziecka i nastolatka, Lublin, 2016

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl