Nauka czytania metodą sylabową

Nauka czytania metodą sylabową stosowana jest w terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także w celu kształtowania pisania i czytania u dzieci, które nie przyswoiły jeszcze tychże umiejętności. Metoda ta rozwija wszystkie funkcje poznawcze.

Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nie pojedyncze spółgłoski. Poznawanie przez dziecko spółgłosek w sylabach zgodne jest z poglądami językoznawców. Twierdzą oni, iż uświadomienie sobie, że wyrazy zbudowane są z sylab, jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zadaniem łatwym.