O mnie

Logopeda Anna DErlatka           Nazywam się Anna Derlatka. Jestem dyplomowanym neurologopedą klinicznym, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki.

        Ukończyłam dzienne studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oraz studia podyplomowe z Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jestem także absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne).

      Od wielu lat pracuję jako logopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu warszawskich poradniach, szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, przedszkolach i żłobkach. Od ponad dwóch lat pracuję w Klinice Neurologii (Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pracuję z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych oraz z pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi (tj choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Stwardnienie Zanikowe Boczne, Miastenia i wiele innych).

       Z pasji do wykonywanego zawodu stworzyłam Gabinet Logospec – miejsce w którym opieką neurologopedyczną otaczam zarówno małych pacjentów, jak i osoby dorosłe. Otrzymacie tu Państwo kompleksową opiekę z zakresu szeroko pojętej logopedii, pedagogiki.

          W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy tj afazja, dyzartria, dyslalia (seplenienie, reranie, kappacyzm i inne), opóźniony rozwój mowy.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs I-go stopnia „Integracja Sensoryczna”, PSTIS, Warszawa 2015,
 • Kurs „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”, Warszawa 2015,
 • Kurs PJM poziom A1, PZG, Warszawa 2017,
 • Szkolenie „Metody badania zagrożenia dysleksją”, Warszawa 2015,
 • Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Terapia Neurobiologiczna”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, Polski Związek Logopedów,
 • Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Busko Zdrój 2014,
 • Szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce
 •  i na świecie”, Toruń 2015,
 • Szkolenie ” Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN”, Wieliczka 2015,
 • Akademia dysfagii, 2016,
 • Warsztaty ” Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”, Kraków 2016,
 • Warsztaty „Świadomość ciała w pracy nad głosem” Warszawa 2015,
 • Warsztaty „Sukces z logopedią medialną” Warszawa 2015,
 • Konferencja naukowo -szkoleniowa „Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”, Warszawa 2016,
 • Konferencja naukowa „Neuromowa- człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”, Warszawa 2015 – współorganizacja,
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Neurodegeneracje 2016 – diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne” Kraków, 2016; udział w warsztatach „Warianty choroby Alzheimera (amnestyczny, wzrokowy, językowy, czołowy)”,
 • Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” Wieliczka 2015,
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” Lublin, 2014,
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 2017; udział w warsztatach „Zespoły Otępienne”,
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, język, zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne.”, Kielce 2017,
 • i wiele innych.