Oferta dla placówek

Oferta dla placówek edukacyjnych obejmuje:
– przesiewowe badania logopedyczne,
– grupowe zajęcia logorytmiczne,
– grupowe zajęcia z dykcji i emisji głosu,
– zajęcia profilaktyki logopedycznej,
– konsultacje/spotkania informacyjne dla rodziców/nauczycieli.
Szczegóły ofert dla placówek edukacyjnych ustalane są indywidualnie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail