TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

TRENING
UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
TUS

Trening umiejętności społecznych – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnego treningu grupowego, który wspomaga funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez dwóch certyfikowanych terapeutów. Na zajęciach TUS terapeuci uczą jak rozpoznawać, nazywać i dostosowywać reakcje emocjonalne do sytuacji, pomagają zrozumieć znaczenie interakcji społecznych, uczą współpracy w grupie, uczą sposobów rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, asertywności, proszenia o pomoc, tak aby dziecko mogło sprawniej funkcjonować w trudnych sytuacjach społecznych. Dzięki uczestniczeniu w grupie TUS dziecko uczy się zmiany dotychczasowych sposobów interpretacji doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, co z kolei prowadzi do redukcji napięć i stresu oraz zachowań trudnych. 


Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom:

  • przejawiającym trudności w kontaktach społecznych;
  • z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera itp.), zaburzeniami zachowania, ADHD;
  • nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem;
  • nadmiernie popadającym w konflikty;
  • mającym trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji;
  • mającym trudności z dostosowaniem do norm i zasad społecznego funkcjonowania;
  • mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie.

W czym pomagają zajęcia z TUS?

Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Dzięki nabytym umiejętnościom dzieci wykazują większą łatwość w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nabierają pewności siebie, kształtują poczucie własnej wartości, nabywają umiejętność asertywnej komunikacji, uczą się aktywnie słuchać i respektować odmienne zdanie. Dzieci nabywają także pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w grupie. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka i dostosowane są do jego aktualnego etapu rozwoju.


Usługi dla placówek – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jak prowadzone są zajęcia?

W Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec zajęcia TUS prowadzone są w stałych, odpowiednio dobranych grupach (maksymalnie 6 dzieci w grupie). Każde zajęcia prowadzi dwuosobowy zespół psychologów, którzy są certyfikowanymi Trenerami Umiejętności Społecznych. Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest u dzieci począwszy od 4 r. ż. Dzieci kwalifikowane są do grup pod kątem wieku, a także pod kątem występujących trudności i mocnych stron. Program zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z grupy. Cykl zajęć obejmuje 12 spotkań, po 90 minut każde. Przed rozpoczęciem treningu odbywa się kwalifikacja do grup – jest to konsultacja z psychologiem/ Trenerem Umiejętności Społecznych. Czas trwania konsultacji do 60 minut.

Cena za cykl 12 zajęć po 90 minut to 1080 zł. Opłatę uiszcza się przed rozpoczęciem zajęć. Cena konsultacji kwalifikującej do grup to 100 zł.


Trening umiejętności społecznych 03 – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jak zapisać się na zajęcia TUS?

Cykl zajęć rozpoczyna się od października 2022. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania cyklu spotkań. Zapisy na kwalifikacje i treningi są otwarte i trwają do 30.09.2022. Zapisu można dokonać dzwoniąc na numer 530-511-982 lub wysyłając email na adres logospec.centrum@gmail.com.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

TRWA NABÓR DO GRUP!


ul. Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl