Oferta

Logospec to profesjonalny gabinet logopedyczny. Oferta skierowana jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zajęcia dla szkół, przedszkoli i żłóbków ustalane są indywidualnie.

Zakres prowadzonych zajęć:

  • Higiena, dykcja i emisja głosu – między innymi są to ćwiczenia: rozluźniania oraz uelastyczniania organu głosowego, oddechu przeponowo – żebrowego, podparcia oddechowego, odnalezienia punktu koncentracji dźwięku, wydłużania fazy wydechowej…..
  • Nauka czytania metodą sylabową -wykorzystywana jest w terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także w celu kształtowania pisania i czytania u dzieci
  • Oferta dla szkół, żłobków i przedszkoli: przesiewowe badania logopedyczne, grupowe zajęcia logorytmiczne, grupowe zajęcia z dykcji i emisji głosu, zajęcia profilaktyki logopedycznej, konsultacje/spotkania informacyjne dla rodziców/nauczycieli….
  • Terapia dysleksji: czytanie, pisanie, arytmetyka – to podstawowe umiejętności, jakie dziecko powinno opanować do końca I etapu edukacji ( klasy I- III szkoły podstawowej).
  • Terapia ręki: dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania, usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej…
  • Zajęcia logopedyczne to m.in. ćwiczenia, które  mają na celu: kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, gryzienie),