Oferta

Logospec to gabinet logopedyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który znajduje się na warszawskim Targówku (nieopodal Szpitala Bródnowskiego). Jest to miejsce tworzone przez pasjonatkę i wieloletniego praktyka wykonywanego zawodu – neurologopedę, pedagoga mgr Annę Derlatkę.

Zakres prowadzonych zajęć:

  • Terapia logopedyczna – zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym tempem mowy, zaburzeniami wyrazistości mowy. Terapia logopedyczna obejmuje dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia. W ramach terapii logopedycznej stosowane są m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne,masaż logopedyczny, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej realizacji głosek, ćwiczenia percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego oraz wiele innych ćwiczeń. Terapia dzieci prowadzona jest poprzez zabawę. W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. elementy integracji sensorycznej, terapii ręki, gry edukacyjne, własnoręcznie przygotowywane pomoce logopedyczne uwzględniające zainteresowania pacjenta. Diagnozę logopedyczną przeprowadza się już u noworodków- nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, aby wybrać się do logopedy.
  • Terapia neurologopedyczna – zajęcia kierowane są do dzieci i osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego. W ramach diagnozy neurologopedycznej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej oraz badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację deficytów oraz ustalenie patomechanizmu ich wystąpienia, tak aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny. W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), programy komputerowe do terapii mowy.
    Zajęcia kierowane są do osób z: afazją, dyzartrią (powstałą np w przebiegu choroby Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego, Stwardnienia Zanikowego Bocznego, Mózgowego Porażenia Dziecięcego etc), dysfagią, niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera), niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu, jąkaniem.
  • Zajęcia z higieny, dykcji i emisji głosu – kierowane są do osób chcących świadomie używać głosu (np podczas wystąpień publicznych, w pracy, w życiu codziennym), wykorzystując jego wszelkie walory poprzez prawidłowy tor oddechowy, odpowiednią jakość fonacji,  poprawną wymowę, dostosowaną do różnych sytuacji rozbudowaną modulację głosu. Zajęcia z higieny głosu obejmują także profilaktykę głosu, która pomoże zachować czysty i pięknie brzmiący głos na długie lata.
  • Nauka czytania metodą sylabową – wykorzystywana jest w terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także w celu kształtowania pisania i czytania u dzieci, które nie przyswoiły jeszcze tych umiejętności. Metoda ta rozwija wszystkie funkcje poznawcze u dziecka.Podstawowym założeniem metodologicznym jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nie pojedyncze spółgłoski. Poznawanie przez dziecko spółgłosek w sylabach zgodne jest z poglądami językoznawców. Uświadomienie sobie, że wyrazy zbudowane są z sylab, jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zadaniem łatwym. Umożliwia to szybkie i sprawne przyswojenie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem.
  • Terapia dysleksji – zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu, oraz do dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zajęcia obejmują ćwiczenia percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, grafomotoryki, ćwiczenia uwagi, ćwiczenia językowe, usprawnianie funkcji pamięci, które to odpowiedzialne są za opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.O dysleksji wiemy coraz więcej, a mimo to wielu rodziców nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego, że nierozpoznanie ryzyka dysleksji, i to już w okresie przedszkolnym, może mieć w przyszłości poważne konsekwencje. Wiadomo, że im wcześniej będzie podjęta z dzieckiem praca, tym lepsze będą jej wyniki.
  • Terapia ręki – zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji kończyny górnej m.in. poprzez dostarczanie dziecku wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur, faktur materiałów oraz ich rozróżniania, usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenia prawidłowego chwytu narzędzi pisarskich, uczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, u których występują nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, postawy ciała, integracji sensorycznej, grafomotoryki.
  • Oferta dla szkół, żłobków i przedszkoli obejmuje przesiewowe badania logopedyczne, grupowe zajęcia logorytmiczne, grupowe zajęcia z dykcji i emisji głosu, zajęcia profilaktyki logopedycznej, konsultacje/spotkania informacyjne dla rodziców/nauczycieli. Szczegóły oferty ustalane są indywidualnie z placówką.