mgr Paulina Sybilska

integracja sensoryczna warszawamgr Paulina Sybilska – terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog kliniczny, pedagog specjalny (surdopedagog, oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny).

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończone  studia z zakresu psychologii – psychologia kliniczna. Wykształcenie podyplomowe uzyskane na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywane w szkołach specjalnych m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w placówkach dla dzieci z wadami słuchu,  w przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w ośrodku integracji społecznej.

Kursy i szkolenia

 • Trening jedzenia- Fundacja Pomoc Autyzm.
 • Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria Dyskalkulia 10/12 – uprawienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Bateria – 5/6 R – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat – Bateria 7/9 – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – Bateria 10-12 – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku gimnazjalnym – Bateria-GIM – uprawnienia diagnostyczne.
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia – Bateria-16 plus – uprawnienia diagnostyczne.
 • KORP- Karty oceny Rozwoju Psychoruchowego – diagnoza funkcjonalna dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.
 • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii – Ośrodek Szkolenia SCOLARIS.
 • Szkolenie I i II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – Procentrum.
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland.
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.
 • „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – TUS” SOTIS.
 • Kompendium wiedzy profilaktycznej – uzależnienia behawioralne – Stowarzyszenie KARAN.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom PBLS.
 • „Oswoić Autyzm”- Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA.
 • Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce – jak pracować z dziećmi z autyzmem.
 • „Autyzm – porozmawiajmy o tym”– Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.
 • Kurs „Migające Brzdące”.
 • Kurs języka migowego – I, II, III stopień.