Regulamin

logopeda warszawa kontakt

REGULAMIN 

CENTRUM TERAPII MOWY I RUCHU LOGOSPEC

1. Pierwsze spotkanie to konsultacja lub diagnoza. Płatność za konsultację/diagnozę dokonywana jest gotówką.

2. Terapia ma formę zajęć indywidualnych.

3. Zajęcia trwają 45 minut.

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

5. Zajęcia nie będą przedłużane, gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta.

6. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do wdrażania wskazówek udzielanych przez terapeutę w toku prowadzonej terapii. W tym codzienną, regularną pracę w domu przez min. 15 minut.

7. Terapeuta może odstąpić od prowadzenia terapii w trybie natychmiastowym, jeżeli Opiekun nie zaangażuje się w proces terapeutyczny i nie będzie realizował zaleceń terapeuty w domu.

8. Odpłatności za zajęcia należy dokonać przelewem za miesiąc z góry, przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu, ale nie później niż do dnia 5-go danego miesiąca.
Dane do przelewu:
Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC Anna Derlatka
ul. Bolesławicka 51B
03-377 Warszawa
Nr konta bankowego (MBank): 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357
W tytule należy zawrzeć imię i nazwisko pacjenta, miesiąc za który dokonywana jest płatność oraz rodzaj zajęć.

9. Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do zgłoszenia nieobecności Pacjenta na zajęciach najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zgłoszenia dokonuje telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod nr tel: 530511982.

10. Niepoinformowanie o nieobecności w terminie ustalonym w pkt.9 jest jednoznaczne z tym, że zajęcia się odbyły.

11. Zajęcia odwołane przez Opiekuna zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9 mogą zostać odpracowane w dodatkowym terminie ustalonym przez terapeutę bez dodatkowych opłat, lub płatność za zajęcia przechodzi na następny miesiąc.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2018 roku do odwołania.