Terapia dysleksji

Co to jest dysleksja?

Termin dysleksja oznacza trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia dysleksji dla osób, u których trudności w czytaniu są związane z zaburzeniami rozwojowymi w obszarach mózgu odpowiedzialnych za proces uczenia się.

Do określenia trudności w uczeniu się,  odnoszą się także poniższe terminy :

  • dysgrafia – zaburzenia techniki pisania,
  • dysortografia – trudności w poprawnej ortograficznie pisowni,
  • dyskalkulia – trudności z liczeniem.

Czytanie, pisanie, arytmetyka – to podstawowe umiejętności, jakie dziecko powinno opanować do końca I etapu edukacji ( klasy I- III szkoły podstawowej). Nie każde dziecko, które nie opanowało tych umiejętności, ma specyficzne trudności w uczeniu się. Dysleksję można diagnozować, gdy spełnione są określone kryteria:

  • dziecko jest w normie intelektualnej ( nie stwierdzono, że ma obniżone zdolności intelektualne),
  • nie ma wady wzroku, słuchu,
  • jest zdrowe (nie jest leczone u neurologicznie ,psychiatrycznie itp.),
  • ma dobrą motywację, uczy się systematycznie i pilnie, a mimo to nie może opanować techniki czytania, pisania lub liczenia.

O dysleksji wiemy coraz więcej, a mimo to wielu rodziców nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego, że nierozpoznanie ryzyka dysleksji, i to już w okresie przedszkolnym, może mieć w przyszłości poważne konsekwencje.

Na korygowanie deficytów w zakresie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki (zwłaszcza ręki), koncentracji uwagi, mowy, pamięci – czyli  procesów „odpowiedzialnych’’ za opanowanie czytania, pisania i liczenia – nigdy nie jest za późno. Wiadomo jednak, że im wcześniej będzie podjęta z dzieckiem praca, tym lepsze będą jej wyniki.