Terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna – zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego.

W ramach diagnozy neurologopedycznej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej, obserwacja oraz przedmiotowe badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację deficytów oraz ustalenie patomechanizmu ich wystąpienia, tak aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny.

W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), programy komputerowe do terapii mowy, indywidualnie dostosowane pomoce.


Zajęcia kierowane są do osób z:

-afazją,

-dyzartrią (powstałą np w przebiegu choroby Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego, Stwardnienia Zanikowego Bocznego, Mózgowego Porażenia Dziecięcego etc),

-dysfagią (zaburzeniami połykania),

-niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera),

-niedokształceniem mowy pochodzenia korowego,

-niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu,

-jąkaniem.

Zapraszam serdecznie

Anna Derlatka