Witamy na stronie Centrum Terapii Mowy i Ruchu

DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

NEUROLOGOPEDA WARSZAWA

NAJLEPSZY LOGOPEDA WARSZAWA

Diagnoza i terapia neurologopedyczna – zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego.

W ramach diagnozy neurologopedycznej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej, obserwacja oraz przedmiotowe badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację deficytów oraz ustalenie patomechanizmu ich wystąpienia, tak aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny.

W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), programy komputerowe do terapii mowy, indywidualnie dostosowane pomoce.


Zajęcia kierowane są do osób z:

  • afazją,
  • dyzartrią (powstałą np w przebiegu choroby Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego, Stwardnienia Zanikowego Bocznego, Mózgowego Porażenia Dziecięcego etc),
  • dysfagią (zaburzeniami połykania),
  • niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera),
  • niedokształceniem mowy pochodzenia korowego,
  • niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu,
  • jąkaniem.

Zapraszam serdecznie

Anna Derlatka

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl