TERAPIA PEDAGOGICZNA

PEDAGOG WARSZAWA

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, inaczej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone w Centrum Terapii Logospec w Warszawie są to indywidualne zajęcia, skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, trudnościami w szkole, zniechęconymi do procesu nauczania szkolnego. Zadania terapii pedagogicznej ukierunkowane są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i naukę technik przyswajania wiedzy i posługiwania się nią także w warunkach pozaszkolnych. Zajęcia terapii pedagogicznej często warunkują dalszy rozwój i ścieżkę edukacyjną dziecka.

Zajęcia obejmują różnorodne ćwiczenia, zadania ruchowe, koordynacyjne, a także zadania na kartach pracy przy uwzględnieniu budowania pozytywnej relacji z procesem nauczania.

Terapia pedagogiczna kierowana jest do dzieci:

  • z trudnościami w nauce,
  • które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym,
  • z trudnościami społecznymi,
  • które mają problemy w obrębie motywacji, emocji,
  • z trudnościami w zakresie nabywania i przyswajania wiedzy,
  • u których przejawiają się trudności integracji i współżycia społecznego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy i techniki zaczerpnięte z różnych metod z zakresu pedagogiki, dzięki temu terapia przynosi rezultaty, a dziecko zyskuje wiarę we własne możliwości i tworzy pozytywne doświadczenia związane z nauką. W ramach zajęć pedagog pomaga w zakresie trudności szkolnych, odrabiania lekcji, przyswajania nowych informacji.

DOBRY PEDAGOG WARSZAWA

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl