TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN IAS

TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA

Co to Indywidualna Stymulacja Słuchu JOHANSENA ? 

Trening słuchowy Johansena to metoda  obejmująca różne aspekty stymulacji słuchowej poprzez indywidualnie filtrowaną muzykę instrumentalną i syntetyzowaną nagrywaną na płyty CD, których słucha się w domu. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Stymulacja określonych obszarów mózgu wzmacnia działanie słuchowej stymulacji.

W wynikach badań obrazowych mózgu obserwuje się zmiany w zakresie neuronalnej reprezentacji w pierwszorzędowej korze słuchowej. Sposób w jaki neurony reagują na dźwięki zmienia się i jest na nowo uporządkowany, przy czym w obszarze częstotliwości, gdzie była wzmożona stymulacja, więcej neuronów jest aktywnych. Wpływa to m.in. na poprawę zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach, na poprawę w zakresie uczenia się, czytania, na rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, regulację napięcia mięśniowego, utrzymanie równowagi oraz koordynację ruchów.

Metoda Johansena od lat stosowana jest z powodzeniem w 16 krajach na świecie.  Cieszy się uznaniem m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Austrii, USA (znana pod nazwą HSAS), Skandynawii (znana jako ADT).

Trening słuchowy metodą Johansena przeznaczony jest dla osób z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji,
 • zaburzeniami mowy np. w wyniku urazów, udarów,
 •  trudnościami w nauce,
 • dysleksją/zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • ADHD,
 •  zaburzeniami zachowania,
 • zaburzeniami koncentracji, wagi słuchowej,
 • trudnościami w rozumieniu mowy w hałasie,
 • zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • nadwrażliwością słuchową,
 • szumami usznymi,
 • autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym. 
johansen warszawa
trening słuchowy johansena warszawa

Dlaczego trening słuchowy JOHANSENA?

 • metoda JIAS bazująca na neuroplastyczności mózgu, poparta wieloletnimi badaniami,
 • trening słuchowy odbywa się w bezpiecznym i znanym środowisku domowym,
 • do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt,
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii,
 • czas słuchania płyt wynosi ok. 10 minut dziennie i nie ingeruje znacząco w rytm dnia,
 • trening słuchowy bazuje na powtarzalnych badaniach, dzięki którym można obiektywnie ocenić postępy terapii,
 • wiele badań w zakresie rozległych sieci neuronalnych wskazuje na znaczenie treningu muzycznego dla rozwoju mowy; m.in. wg badań muzykologa i neurologa Eckarta Altenmulera z Hanoweru stwierdzono, że muzyka jest najsilniejszym bodźcem dla zmian w strukturze neuronalnej.

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl