Witamy na stronie Centrum Terapii Mowy i Ruchu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

trening umiejętności społecznych warszawa targówek

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnego treningu grupowego, który wspomaga funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez dwóch certyfikowanych terapeutów. Na zajęciach TUS terapeuci uczą jak dostosowywać reakcje emocjonalne do sytuacji, pomagają zrozumieć znaczenie interakcji społecznych, uczą współpracy w grupie, uczą sposobów rozwiązywania konfliktów, proszenia o pomoc, tak aby dziecko mogło sprawniej funkcjonować w trudnych sytuacjach społecznych. Dzięki uczestniczeniu w grupie TUS dziecko uczy się zmiany dotychczasowych sposobów interpretacji doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, co z kolei prowadzi do redukcji napięć i stresu oraz zachowań trudnych.

Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom:

  • przejawiającym trudności w kontaktach społecznych,
  • z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, etc.), zaburzeniami zachowania, ADHD,
  • nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem,
  • nadmiernie popadającym w konflikty,
  • mającym trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji,
  • mającym trudności z dostosowaniem do norm i zasad społecznego funkcjonowania,
  • mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie.

W czym pomagają zajęcia z TUS?

Podczas zajęć dzieci kształtują w sobie umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Dzięki nabytym umiejętnościom, dzieci wykazują większą łatwość w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nabierają pewności siebie, kształtują poczucie własnej wartości, nabywają umiejętność asertywnej komunikacji, uczą się aktywnie słuchać i respektować odmienne zdanie. Dzieci nabywają także pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w grupie. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka, i dostosowane są do Jego aktualnego etapu rozwoju.

trening umiejętności społecznych dla dzieci warszawa

Jak prowadzone są zajęcia?

W Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec zajęcia TUS prowadzone są w odpowiednio dobranych, kilku osobowych grupach ( 3-5 osób w grupie). Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest u dzieci począwszy od 4 r.ż. Dzieci kwalifikowane są do grup pod kątem wieku, a także pod kątem występujących trudności i zaburzeń. Program zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z grupy. Po każdych zajęciach, terapeuci przekazują informacje na temat przebiegu zajęć oraz informują o wskazaniach do ćwiczeń i utrwalaniu efektów w sytuacjach codziennych.

  • Grupa I : 4 – 6 lat
  • Grupa II : 6 – 8 lat
  • Grupa III: 8 – 10 lat
trening umiejętności społecznych warszawa białołęka

Jak można zapisać się na zajęcia w LOGOSPEC?

Zapisy na zajęcia w roku szkolnych 2019/2020 przyjmowane są wyłącznie do końca sierpnia 2019. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania cyku zajęć (od września do końca czerwca).

Zapisy telefoniczne pod nr 530 511 982 lub poprzez email: a.derlatka@op.pl lub poprzez formularz kontaktowy tutaj.

Zajęcia rozpoczynają się od września 2019 i odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 60 minut. Przed rozpoczęciem zajęć, niezbędna jest indywidualna konsultacja kwalifikująca dziecko do odpowiedniej grupy. Konsultacje przeprowadza jeden z terapeutów TUS, prowadzący później zajęcia. Koszt konsultacji to 120 zł.

zajęcia TUS warszawa

Odpłatność za zajęcia:

Koszt zajęć: 55 zł/60 min., (w tym czasie odbywają się zajęcia oraz ok 10 min. omówienia z rodzicami). W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane. Płatności dokonuje się za cały cykl (od września do czerwca), który obejmuje 37 spotkań realizowanych od września do czerwca w roku szkolnym 2019/2020. Koszt całego, rocznego cyklu zajęć to 2035 zł. Istnieje możliwość płatności w II ratach po 1017 zł lub w IV ratach po 508 zł. Cena zajęć nie obejmuje kwalifikacji wstępnej (120 zł).

Zapraszamy do zapisów na zajęcia, ilość miejsc ograniczona.

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl