Zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczneZajęcia prowadzone przez „Logospec Anna Derlatka” w Warszawie są to indywidualne zajęcia logopedyczne, które są skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Zajęcia mają różny przebieg, w zależności od potrzeb i ustalonego wcześniej planu terapii. Zajęcia z najmłodszymi prowadzone są w formie zabawy.

 

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są m.in. ćwiczenia, które  mają na celu:

– kształtowanie kompetencji komunikacyjnej

– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, gryzienie),

–  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków, podniebienia),

– rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy)

– poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej,

– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

– kształtowanie swobodnej wypowiedzi.