Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone w Logospec w Warszawie są to indywidualne zajęcia logopedyczne, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym tempem mowy, zaburzeniami wyrazistości mowy.

Terapia logopedyczna obejmuje dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia.

W ramach terapii logopedycznej stosowane są m.in ćwiczenia:

– prawidłowego toru oddechowego, wydłużania fazy wydechowej,

– prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu oro-facjalnego (tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie),

– motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków, podniebienia),

– percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy)

– poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej,myślenia przyczynowo – skutkowego, myślenia logicznego,

– rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

– kształtowania swobodnej wypowiedzi.

W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. elementy integracji sensorycznej, terapii ręki, gry edukacyjne, własnoręcznie przygotowywane pomoce logopedyczne uwzględniające zainteresowania pacjenta. Terapia dzieci prowadzona jest w formie zabawy.

Pamiętajmy, nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, aby wybrać się do logopedy.

Zapraszam

Anna Derlatka