mgr Anna Derlatka

właścicielka Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta logopedycznego K- Taping’u, provider metody Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena JIAS

mgr Anna Derlatka

Ukończyła dzienne, 5- letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz 2- letnie studia podyplomowe z neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jest także absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne).

Od wielu lat pracuje jako neurologopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu warszawskich poradniach, szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, przedszkolach, żłobkach i centrach terapeutycznych. Przez ponad trzy lata pracowała w Klinice Neurologii (Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmowała się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pracowała z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych oraz z pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi (tj choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Stwardnienie Zanikowe Boczne, Miastenia i wiele innych).

Z pasji do wykonywanego zawodu oraz potrzeby kompleksowej opieki nad pacjentem stworzyła Centrum Terapii Mowy LOGOSPEC – miejsce w którym specjalistyczna kadra świadczy usługi z zakresu szeroko pojętych: logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej, psychologii i wielu innych zakresów uwzględniając potrzeby zarówno małych pacjentów, jak i osób dorosłych.

„W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do Pacjenta. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy tj. afazja, dyzartria, dyslalia, opóźniony rozwój mowy. W procesie diagnostyczno – terapeutycznym najważniejszy jest dla mnie człowiek i do Jego indywidualnych potrzeb dostosowuję wszelkie oddziaływania usprawniające funkcjonowanie.”

anna derlatka logopeda

Kursy i szkolenia

 • Kurs I-go stopnia „Integracja Sensoryczna”, PSTIS, Warszawa 2015,
 • Kurs „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”, Warszawa 2015,
 • Kurs „Terapia miofunkcjonalna” Warszawa, 2018,
 • Kurs PJM poziom A1, PZG, Warszawa 2017, Szkolenie
 • „Szkolenie: „Afazja – dorośli. Terapia pacjentów, analiza wybranych zespołów neurologicznych, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne”, Warszawa, 2018,
 • Szkolenie „Metody badania zagrożenia dysleksją”, Warszawa 2015,
 • Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Terapia Neurobiologiczna”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, Polski Związek Logopedów, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Busko Zdrój 2014,
 • Szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce
  i na świecie”, Toruń 2015,
 • Szkolenie ” Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN”, Wieliczka 2015,
 • Akademia dysfagii, 2016,
 • Warsztaty ” Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”, Kraków 2016,
 • Warsztaty „Świadomość ciała w pracy nad głosem” Warszawa 2015,
 • Warsztaty „Sukces z logopedią medialną” Warszawa 2015,
 • Konferencja naukowo -szkoleniowa „Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”, Warszawa 2016,
 • Konferencja naukowa „Neuromowa- człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”, Warszawa 2015 – współorganizacja,
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Neurodegeneracje 2016 – diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne” Kraków, 2016; udział w warsztatach „Warianty choroby Alzheimera (amnestyczny, wzrokowy, językowy, czołowy)”,
 • Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” Wieliczka 2015,
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” Lublin, 2014,
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 2017; udział w warsztatach „Zespoły Otępienne”,
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, język, zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne.”, Kielce 2017,
  i wiele innych.

Prowadzone wykłady i zajęcia dla studentów

 • Prowadzenie przedmiotu „Afatyczne zaburzenia mowy i języka” dla studentów II roku neurologopedii, WSP Korczak, Warszawa 2018.
 • Wykład dla studentów pielęgniarstwa, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt „Zaburzenia mowy w Stwardnieniu Rozsianym”, Warszawa, 2018.
 • Zajęcia praktyczno – teoretyczne dla studentów dietetyki, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z zakresu: „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej” prowadzone w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Warszawa 2017 i 2018.

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl