mgr Milena Jarmolińska

logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta logopedycznego K-tapingu

dobry logopeda warszawa

mgr Milena Jarmolińska

Ukończyła dzienne, 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w gabinetach logopedycznych w szkołach i przedszkolach, placówkach kształcenia specjalnego i poradniach specjalistycznych. Odbyła roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis w Warszawie. Od lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

„Podstawą w mojej pracy jest relacja z Pacjentem. Przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia jest bazą do prowadzenia efektywnej terapii logopedycznej.”

Kursy i szkolenia:

 • „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN” Warszawa, 2016;
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Warszawa, 2016;
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” Warszawa, 2016
 • „Metody wywoływania głosek” Warszawa, 2016;
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” Warszawa, 2016;
 • „Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera” Warszawa, 2016;
 • „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – praktyka bez teorii” Warszawa, 2017;
 • „Logorytmika – ruch słuch słowo” Warszawa, 2017;
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” Warszawa, 2017;
 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” Gdańsk, 2018;
 • „K-taping w logopedii” Wrocław, 2018;
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat jąkania” Warszawa, 2018;
 • „Rozwój mowy dziecka a zaburzenia integracji sensorycznej” Warszawa, 2018;
 • „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt” Warszawa, 2018;
 • „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Warszawa, 2018;
 • „Gesty GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów” Warszawa, 2018;
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?” Warszawa, 2019;
 • „Trening jedzenia” Warszawa, 2019;
 • „Dziecko nadwrażliwe na dotyk w sferze oralnej na terapii logopedycznej” Warszawa, 2020;
 • „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka” Warszawa, 2020;
 • „Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy” Warszawa, 2020.

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl