mgr Diana Kozłowska

psycholog, terapeuta SI, trener umiejętności społecznych

psycholog dziecięcy warszawa targówek

mgr Diana Kozłowska

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na UKSW w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów pedagogicznych na UW. Trener umiejętności społecznych. Terapeutka integracji sensorycznej PSTIS.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz z nauczycielami.
Przez cztery lata pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym. Od 2019 wspiera dzieci i młodzież w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jako psycholog szkolny, prowadzi konsultacje psychologiczne i zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne – indywidualnie i grupowo.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wolontariatów i pracy w ramach projektów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
Obecnie pracuje z dziećmi z ADHD, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną, mutyzmem wybiórczym oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Swoją praktykę opiera na zasadach Evidence Based Practice in Psychology. Na bieżąco aktualizuje wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje.

„Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Pamiętaj: cokolwiek się dzieje, dasz radę.”

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie II stopnia terapii Integracji Sensorycznej”, PSTIS, Warszawa 2020,
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS” Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2021,
 • “Prawo dla Psychologów i Psychoterapeutów” – Monika Nowicka Jasińska – Prawnik, 2021,
 • “Wzbogać swój warsztat o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR)” – Dialog Szkoła Psychoterapii, 2021,
 • “Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Etap I” – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, 2021,
 • “Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile, Warszawa, 2021,
 • “Specjalne Potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej” – pomoc psychologiczno-pedagogiczna” – 2021,
 • “Psychodietetyka” Akademia Dietetycznie Poprawni, 2021,
 • “Jak wspierać rozwój Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych?” WIR, 2021,
 • “Bajkoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” ISKRA – Edukacja, Animacja, Szkolenia, Lublin, 2021,
 • „Wczesna diagnoza autyzmu”, Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło, 2020,
 • „Pierwsze kroki po diagnozie”, Fundacja Pomoc Autyzm, 2020,
 • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji dla dziecka w wieku przedszkolnym”, Fundacja Pomoc Autyzm, 2020,
 • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji dla dziecka w wieku szkolnym”, Fundacja Pomoc Autyzm, 2020,
 • „ADHD – Jak rozpoznać? Jak pomagać?”, Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło, 2020,
 • „Rola nauczyciela i wychowawcy w procesie budowania poczucia wartości dziecka z ADHD”, Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło, 2020,
 • „Specyfika pracy z uczniem opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania”, Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło, 2020,
 • “Diagnoza małego dziecka” Ośrodek Psychoterapii Sukces, 2020,
 • „Wspieranie rozwoju posturalnego dziecka w warunkach domowych z perspektywy integracji sensorycznej”, Fundacja na Rzecz Rozwoju Inspirator, 2020,
 • „Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – TUS”, Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa 2020,
 • „Kurs I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne”, Reha Start – Dariusz Okrzesik, Warszawa 2019,
 • „Mediacje szkolne i rówieśnicze”, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek, Warszawa 2019,
 • „Rozmowy motywujące z uczniem”, Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, Warszawa 2019,
 • „Rozmowa i współpraca z rodzicami. Umiejętności i techniki rozmów oparte na dialogu motywującym”, – Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, Warszawa 2019,
 • „Skup się. Jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci”, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel, Warszawa 2019,
 • „Kurs pediatryczny pierwszej pomocy przedmedycznej”, RATEA, Warszawa 2018,
 • „Szkolenie I stopnia Integracja Sensoryczna”, PSTIS, Warszawa 2018,
 • „Rozwój psychoseksualny dziecka”, Szkolenia dla Profesjonalistów Fenik i Kałucka, Warszawa 2017,
 • „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży”, WCIES, Warszawa 2016,

logospec

ul.Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.:530 511 982
mail:logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl