TERAPIA DYSLEKSJI I DYSKALKULII

Darmowe konsultacje logopedyczne – blog Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Terapia dysleksji – zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu, oraz do dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zajęcia obejmują ćwiczenia percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, grafomotoryki, ćwiczenia uwagi, ćwiczenia językowe, usprawnianie funkcji pamięci, które to odpowiedzialne są za opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

O dysleksji wiemy coraz więcej, a mimo to wielu rodziców nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego, że nierozpoznanie ryzyka dysleksji, i to już w okresie przedszkolnym, może mieć w przyszłości poważne konsekwencje.

Do określenia trudności w uczeniu się, odnoszą się także poniższe terminy:

  • dysgrafia – zaburzenia techniki pisania;
  • dysortografia – trudności w poprawnej ortograficznie pisowni;
  • dyskalkulia – trudności z liczeniem.

Czytanie, pisanie, arytmetyka – to podstawowe umiejętności, jakie dziecko powinno opanować do końca I etapu edukacji ( klasy I- III szkoły podstawowej). Nie każde dziecko, które nie opanowało tych umiejętności, ma specyficzne trudności w uczeniu się.

Dysleksję można diagnozować, gdy spełnione są określone kryteria:

  • dziecko jest w normie intelektualnej ( nie stwierdzono, że ma obniżone zdolności intelektualne);
  • nie ma wady wzroku, słuchu;
  • jest zdrowe (nie jest leczone u neurologicznie ,psychiatrycznie itp.);
  • ma dobrą motywację, uczy się systematycznie i pilnie, a mimo to nie może opanować techniki czytania, pisania lub liczenia.

Na korygowanie deficytów w zakresie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki, uwagi, mowy, pamięci – czyli procesów „odpowiedzialnych’’ za opanowanie czytania, pisania i liczenia – nigdy nie jest za późno. Wiadomo jednak, że im wcześniej będzie podjęta z dzieckiem praca, tym lepsze będą jej wyniki.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl