TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna – banner Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Diagnoza i terapia neurologopedyczna – kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego. W ramach diagnoz neurologopedycznych konsultowane są także noworodki i niemowlęta.

W ramach diagnozy neurologopedycznej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej, obserwacja oraz wykonywane jest przedmiotowe badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację nieprawidłowości oraz ustalenie przyczyn ich wystąpienia tak, aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny oraz ustalić odpowiednie zalecenia.

W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), specjalistyczne i zaawansowane programy komputerowe do terapii mowy (m. in. boardmaker, MÓWIK, afast, afasystem i wiele innych), indywidualnie dostosowane pomoce.


Zajęcia są kierowane do osób z:

  • afazją;
  • dyzartrią (powstałą np. w przebiegu choroby Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego, Stwardnienia Zanikowego Bocznego, Mózgowego Porażenia Dziecięcego etc.);
  • dysfagią (zaburzeniami połykania);
  • niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera);
  • niedokształceniem mowy pochodzenia korowego;
  • niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu;
  • zaburzeniami mowy z powodu zespołów genetycznych;
  • jąkaniem.

Neurologopedzi z zespołu Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec zajmują się także wczesnym wsparciem rozwoju, w ramach którego badane są noworodki i niemowlęta. Udzielana jest także pomoc z zakresu terapii karmienia.


Terapia neurologopedyczna – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl