TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA
PSYCHOLOGICZNA

psycholog warszawa

Terapie psychologiczne prowadzone w Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec w Warszawie są to indywidualne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów/ rodziców celem udzielania holistycznego wsparcia psychologicznego na różnorodnych płaszczyznach funkcjonowania (emocje, funkcjonowanie społeczne, wspieranie funkcji poznawczych).  


Terapia psychologiczna kierowana jest do dzieci:

  • wymagających wsparcia w budowaniu poczucia pewności siebie,
  • potrzebujących rozwoju kompetencji społecznych,
  • potrzebujących pomocy w zrozumieniu sytuacji trudnych (np. rozwód rodziców, śmierć jednego z rodziców lub bliskiej osoby),
  • wymagających stymulowania rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego,
  • które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym,
  • z trudnościami społecznymi, z zaburzeniami rozwojowymi (tj. autyzm, Zespół Aspergera),
  • które mają problemy w obrębie motywacji czy emocji,
  • z trudnościami w zakresie nabywania i przyswajania wiedzy, opanowaniu materiału szkolnego, niechęci do nauki,
  • u których przejawiają się trudności integracji i współżycia społecznego,
  • wymagających wspierania funkcji poznawczych m.in. tj., pamięć, uwaga, koncentracja,
  • z zaburzeniami zachowania, z zachowaniami buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi,
  • popadających w częste konflikty z rówieśnikami,
  • niedostosowanych do ogólnie przyjętych zasad społecznych,
  • wykazujących długotrwały smutek, przygnębienie, apatię, obojętność,
  • wykazujących różnorodne lęki.
 • W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy i techniki zaczerpnięte z różnych metod z zakresu psychologii, dzięki temu terapia przynosi rezultaty, a dziecko zyskuje wiarę we własne możliwości i tworzy pozytywne doświadczenia. W ramach zajęć psycholog wspiera dziecko oraz współpracuje z systemem rodzinnym.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl