TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

TRENING
UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
TUS

Trening umiejętności społecznych – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnych ćwiczeń grupowych, które wspomagają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w małych grupach prowadzonych przez dwóch certyfikowanych terapeutów. Na zajęciach TUS terapeuci uczą jak rozpoznawać, nazywać i dostosowywać reakcje emocjonalne do sytuacji, pomagają zrozumieć znaczenie relacji społecznych, uczą współpracy w grupie, uczą sposobów rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, asertywności, proszenia o pomoc, tak aby dziecko mogło sprawniej funkcjonować w trudnych sytuacjach społecznych. Dzięki uczestniczeniu w grupie TUS dziecko uczy się zmiany sposobów interpretacji doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, co prowadzi do redukcji napięć i stresu oraz zachowań trudnych. 


Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom:

  • przejawiającym trudności w kontaktach społecznych;
  • z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera itp.), zaburzeniami zachowania, ADHD;
  • nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem;
  • nadmiernie popadającym w konflikty;
  • mającym trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji;
  • mającym trudności z dostosowaniem do norm i zasad społecznego funkcjonowania;
  • mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie.

W czym pomagają zajęcia z TUS?

Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Dzięki nabytym umiejętnościom dzieci wykazują większą łatwość w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nabierają pewności siebie, kształtują poczucie własnej wartości, nabywają umiejętność asertywnej komunikacji, uczą się aktywnie słuchać i respektować odmienne zdanie. Dzieci nabywają także pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w grupie. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka i dostosowane są do jego aktualnego etapu rozwoju.


Usługi dla placówek – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jak prowadzone są zajęcia?

W Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec zajęcia TUS prowadzone są w stałych, odpowiednio dobranych grupach (maksymalnie 6 dzieci w grupie). Każde zajęcia prowadzi dwuosobowy zespół terapeutów/psychologów, którzy są certyfikowanymi Trenerami Umiejętności Społecznych. Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest u dzieci począwszy od 4 r. ż. Dzieci kwalifikowane są do grup pod kątem wieku, a także pod kątem występujących trudności i mocnych stron. Program zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z grupy. Cykl zajęć obejmuje ok. 12-15 spotkań, po 60-90 minut każde. Przed rozpoczęciem treningu odbywa się kwalifikacja do grup – jest to konsultacja z psychologiem/ Trenerem Umiejętności Społecznych. Czas trwania konsultacji do 60 minut.

Cena za cykl 12 zajęć po 60-90 minut to 1080 zł. Opłatę uiszcza się przed rozpoczęciem zajęć. Cena konsultacji kwalifikującej do grup to 150 zł. Po zakończonym cyklu zajęć jest także możliwość ze skorzystania z dodatkowej konsultacji podsumowującej postępy dziecka.


Trening umiejętności społecznych 03 – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jak zapisać się na zajęcia TUS?

Cykl zajęć rozpoczyna się od 18 września 2023. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania cyklu spotkań

Zapisu można dokonać dzwoniąc na numer 530 511 982 lub wysyłając email na adres logospec.centrum@gmail.com.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

TRWA NABÓR DO GRUP!


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl