Turnus wakacyjny przygotowujący do szkoły

Turnus wakacyjny przygotowujący do szkoły

turnus wakacyjny dla dzieci

Co obejmuje wakacyjny turnus przygotowujący do szkoły?

Jest to projekt stworzony przez grupę specjalistów z Logospec. Założeniem turnusu jest wieloaspektowe wsparcie i przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Jest to forma codziennych zajęć w niewielkich grupach (do 4 osób). Zajęcia odbywają się przez tydzień od 8 do 12 sierpnia w godzinach 9 -12. Każde zajęcia trwają 50 minut, a po nich następuje krótka 10 minutowa przerwa. Zajęcia prowadzone są przez trzy specjalistki:

                                                                                         

Codziennie każdy specjalista prowadzi zajęcia z grupą według określonego planu. Turnus ma na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie obejmuje wiele poziomów wsparcia:

 • aspekt emocjonalno – społeczny (m.in. proszenie o pomoc, asertywne komunikaty, współdziałanie w grupie, nazywanie i rozpoznawanie emocji, wyznaczanie granic),
 • rozwój ogólnoruchowy (m.in. wzmacnianie mięśni posturalnych przygotowujące do siedzenia w ławce, ćwiczenia koordynacyjne),
 • terapia ręki (m.in. prawidłowy chwyt, wzmacnianie obręczy barkowej, ćwiczenia małej i dużej motoryki),
 • integracja sensoryczna (m.in. stymulowanie zmysłów, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia świadomości ciała),
 • metoda ruchu Rozwijającego W.Sherborne (m.in. poznanie siebie, poprawa współdziałania w grupie, zwiększenie poczucia siły i pewności siebie),
 • integracja bilateralna (m.in. ćwiczenia koordynacji, przekraczania linii środka, wsparcie pracy półkul mózgowych poprzez wykonywanie sekwencji ruchowych),
 • Zumba (połączenie ruchu i muzyki w grupie).
 • zajęcia pedagogiczno – logopedyczne.(m.in. usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia percepcji i uwagi słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne),
 • techniki relaksacji (ćwiczenia prawidłowego oddechu połączone z relaksacją i świadomością ciała, ćwiczenia uważności na siebie i innych).

Dla kogo jest turnus?

Turnus przeznaczony jest dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych.


Jaki jest plan turnusu?

Turnus podzielony jest na trzy bloki zajęciowe. Pierwsza część obejmuje zajęcia wspierające funkcjonowanie emocjonalno- społeczne w grupie szkolnej, druga trening motoryczny, trzecia część to terapia pedagogiczna z logopedią.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z psychologiem

1. Jak rozpoznawać i nazywać emocje? 
Poznamy 5 podstawowych emocji. Nauczymy się rozpoznawać mimikę twarzy, gesty i mowę ciała towarzyszące poszczególnym emocjom. Na bazie fragmentów filmu „W głowie się nie mieści” Pixar zastanowimy się, kiedy pojawiają się określone emocje. Poćwiczymy uważne oglądanie, zapamiętywanie informacji, formułowanie wypowiedzi, podnoszenie ręki do góry, czekanie na swoją kolej.
2. Po co nam emocje? 
Wraz z sylwetkami emocji Studia Pixar dowiemy się, o czym informuje nas każda z emocji. Zastanowimy się, które emocje są przyjemne, a które są trudne. Nauczymy się rozpoznawać te emocje, które warto wzmacniać i pozwalać im trwać jak najdłużej oraz emocje, które należy dostrzec, wyrazić w bezpieczny sposób, a następnie wyciszać. Każdy uczestnik wykona pracę plastyczną. Poćwiczymy pracę w określonym czasie i porządkowanie swojego miejsca pracy.
3. Zapraszamy odwagę! 
Porozmawiamy o potrzebach i granicach komfortu. Dowiemy się jak zadbać o siebie. Nauczymy się asertywnych komunikatów i gestów, które pomogą poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Zastanowimy się, kiedy dzieci poradzą sobie same, a kiedy jest potrzebna pomoc dorosłych. Odegramy scenki, aby przećwiczyć umiejętności w praktyce. Poćwiczymy współpracę w parach, ekspozycję społeczną i słuchanie innych w ciszy.
4. Każdy z nas jest inny – witamy życzliwość! 
Poznamy bohatera książki „Elmer” David McKee i zauważymy, że każdemu czasem zdarza się popełnić błąd. Dowiemy się, że zachowanie zawsze można poprawić. Porozmawiamy o wyjątkowości i ważności każdego człowieka. Nauczymy się wspierających komunikatów. Każdy z uczestników wykona samodzielnie pracę plastyczną z plasteliny. Poćwiczymy umiejętność proszenia o pomoc, gdy czegoś zabraknie/ gdy trzeba coś pożyczyć.
5. Dbamy o uważność, szacunek i przyjaźń. 
Zastanowimy się, jak zyskać przyjaciół w klasie. Poznamy bohaterów książki „Miejsce na miotle” Julia Donaldson, Alex Scheffler. Dowiemy się, jak szanować innych w szkole. Przypomnimy sobie, jak dbać o własne granice komfortu. Zastanowimy się, po co są zasady i dlaczego warto słuchać nauczycieli. Poćwiczymy współpracę – stworzymy wspólny plakat.

TRENING MOTORYCZNY – ćwiczenia ogólnorozwojowe obejmujące elementy:

 • FIZJOTERAPII– ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, wytrzymałościowe, poprawiające kontrolę posturalną.
 • INTEGRACJI SENSORYCZNEJ– ćwiczenia i zabawy wspomagające zmysły, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia świadomości własnego ciała, orientacji w przestrzeni.
 • SHERBORNE– poznanie własnego ciała i jego możliwości, zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie, współdziałania w grupie.
 • INTEGRACJI BILATERALNEJ– ćwiczenia koordynacji i współpracy obu stron ciała w ruchu, zdolności koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu.
 • TERAPII RĘKI– ćwiczenia poprawiające pracę obręczy barkowej, ćwiczenia motoryki małej.
 • ZUMBY– ćwiczenia sekwencji ruchowych przy muzyce w formie rozgrzewki.

GŁÓWNE CELE:

 1. Poprawa ogólnej sprawności motorycznej dzieci
 2. Poprawa koncentracji na zadaniu
 3. Budowanie relacji, współdziałanie w grupie, rywalizacja, zasady fair play.

Blok zajęciowy obejmujący wsparcie pedagogiczno – logopedyczne

Cele główne:

 • Stymulowanie rozwoju dzieci w taki sposób, by rozpoczynając naukę w szkole podstawowej adekwatnie komunikowały się z otoczeniem oraz osiągnęły powodzenie szkolne na miarę swoich możliwości rozwojowych,
 • Stymulowanie funkcji słuchowych, wzrokowych i poznawczych.
 • Stymulowanie sprawności komunikacyjnych oraz sprawności językowych.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie gotowości szkolnej: ćwiczenia polonistyczno-matematyczne, budowanie wiedzy o otaczającym świecie,
 • Kształtowanie praksji dłoni,
 • Rozwijanie orientacji w czasie i przestrzeni oraz koncentracji uwagi,
 • Doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo- ruchowej i wzrokowo- ruchowej,
 • Rozwijanie funkcji słuchowych: lokalizacji słuchowej, recepcji dźwięku, różnicowania dźwięku, identyfikacji dźwięku oraz rozumienia i dyskryminacji mowy,
 • Doskonalenie słuchu fizycznego i fonetycznego,
 • Rozwijanie nazywanie relacji przestrzennych,
 • Stymulowanie percepcji wzrokowej,
 • Doskonalenie mowy i komunikacji niewerbalnej polegającej na umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji,
 • Rozwijanie umiejętności relaksacji, połączone z ćwiczeniami prawidłowego oddechu, obserwacji ciała,
 • Podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej.

Usługi dla placówek – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jaka jest cena turnusu?

Zajęcia odbywają się codziennie od 8 do 12 sierpnia 2022, w godzinach 9- 12.
Koszt turnusu wynosi 1350zł.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmujemy do 30 lipca 2022 lub do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Trening umiejętności społecznych 03 – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Jak zapisać się na zajęcia TUS?

Turnus rozpoczyna się 8 sierpnia 2022. Nie ma możliwości dołączenia do turnusu w trakcie trwania cyklu spotkań. Zapisy są otwarte i trwają do 30.07.2022. Zapisu można dokonać dzwoniąc na numer 530-511-982 lub wysyłając email na adres logospec.centrum@gmail.com.

TRWA NABÓR DO GRUP!


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl