happy-1720748_960_720.jpg

terapia miofunkcjonalna warszawa

Każdy element zespołu twarzowo-szczękowego (tkanki twarde i tkanki miękkie) dynamicznie kształtuje narząd żucia oraz obwodowy narząd mowy. Zatem, czynniki uszkadzające narząd żucia wpływają także na funkcjonowanie obwodowego narządu mowy. Wśród czynników wywołujących nieprawidłowości w narządzie żucia możemy wyróżnić czynniki egzogenne i endogenne.

Szacuje się że około 80-85 % zaburzeń szczękowo – zgryzowo – zębowych powstaje w wyniku działania czynników zewnątrzpochodnych w okresie pozapłodowym. Wśród głównych, nabytych przyczyn  wad zgryzu wymienia się m.in.  dysfunkcje, parafunkcje, niedrożność górnych dróg oddechowych, alergie oraz urazy mechaniczne w obrębie twarzo – czaszki.

leczenie wad wymowy warszawaZaburzenia mowy współwystępujące z nieprawidłowościami zgryzowymi określane są jako rozwojowa obwodowa dyslalia zgryzowa (dysglosja zębowa, dysglosja zgryzowo – zębowa), przejawiają się one nieprawidłową realizacją fonemów u osób z wadami zgryzu. Diagnoza logopedyczna w przypadku osób z nieprawidłowościami zgryzowymi dopełniana jest rozpoznaniem ortodontycznym. Ważne, aby współpraca logopedy z ortodontą była zaplanowana i komplementarna. Dzięki temu możliwe jest skuteczne prowadzenie procesu diagnostycznego, a następnie oddziaływań terapeutyczno – leczniczych.

Terapia logopedyczna (terapia miofunkcjonalna) w dyslalii zgryzowej ukierunkowana jest na ukształtowanie i utrwalenie prawidłowej realizacji fonemów poprzez ćwiczenia normalizacji:

  • toru oddechowego,
  • prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
  • sposobu połykania,
  • ruchomości aparatu artykulacyjnego,
  • koordynacji oddechowej, artykulacyjnej i fonacyjnej.

Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka jest istotnym elementem terapii, nie tylko w aspekcie logopedycznym, ale także w procesie leczenia ortodontycznego. Język pełni funkcję naturalnego aparatu ortodontycznego i jego prawidłowa pozycja spoczynkowa może warunkować rozpoczęcie leczenia ortodontycznego oraz wpływać na jego efektywność i trwałość zmian spowodowanych oddziaływaniami ortodonty.

Nosowy tor oddechowy umożliwia kształtowanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, która z kolei determinuje prawidłowy sposób połykania, dlatego w przypadku nieprawidłowości ważne jest ustalenie patomechanizmów zaburzeń w sferze oro – facjalnej i interdyscyplinarne oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie przyczyn zaburzeń.

leczenie u logopedy i ortodonty

W procesie terapeutycznym pacjentów z zaburzeniami miofunkcjonalnymi w sferze oro – facjalnej istotna jest także eliminacja ewentualnych parafunkcji, dysfunkcji i kompensacji oraz innych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie indywidualnej oceny logopedycznej.

współpraca logopedy z ortodontąDzięki współpracy logopedy z ortodontą często możliwe jest szybsze i trwałe osiągnięcie celów terapeutycznych. 

 

Opracowała neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny:

mgr Anna Derlatka

Bibliografia:

Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., „Standardy postępowania logopedycznego”, wyd. UMCS, 2015.

noooooooooooow.jpg

           Nabywanie systemu językowego jest dla niektórych dzieci trudnym wyzwaniem rozwojowym, z którym często nie poradzą sobie bez pomocy specjalisty (logopedy) oraz ukierunkowanej stymulacji środowiska (rodziców, opiekunów, nauczycieli etc.). To właśnie rodzice/opiekunowie spędzają z dzieckiem najwięcej czasu i mogą wykorzystywać codzienne sytuacje do stymulacji mowy.

         W niniejszym poście znajdą Państwo ogólne wskazówki, jak w warunkach domowych/przedszkolnych wspomóc dziecko w nabywaniu i rozwijaniu systemu językowego.

1. Daj dziecku prawidłowy wzór do naśladowania (unikaj zdrobnień oraz spieszczeń).

2. Stosuj „kąpiel słowną” – komentuj to, co aktualnie robisz, albo co robi Twoje dziecko; mów powoli i wyraźnie. Nazywaj przedmioty z otoczenia. Dostosuj sposób przekazu do odbiorcy – mów prostymi zdaniami, używaj słownictwa na poziomie dziecka.

3. Zachęcaj dziecko do rozmawiania, stymuluj jego potrzebę wyrażania emocji. Słuchaj, tego co maluch chce Ci przekazać i pozwalaj mu dokańczać wypowiedzi.

4. Chwal za każdą reakcję głosową.

5. Stwarzaj możliwości nabywania i utrwalania nowych umiejętności.

6. Zachęcaj do naśladowania odgłosów zwierząt, przyrody, pojazdów itp.

7. Czytaj dziecku książeczki. Śpiewaj piosenki, recytuj wierszyki. Nazywaj to, co znajduje się na ilustracjach, zachęcaj malucha do wypowiadania słów, które już zna.

8. Pamiętaj o ćwiczeniach aparatu mowy (zachęcaj do naśladowania cmokania, ssania, mlaskania, parskania, robienia dzióbka, oblizywania ust, robienia balonów z policzków, etc.).

9. Stosuj ćwiczenia oddechowe (razem z dzieckiem dmuchajcie na piórka, styropianowe piłeczki, lekkie elementy, róbcie bańki mydlane).

10. Zwróć uwagę na to, co i w jaki sposób dziecko je – dostarczaj pokarmów o różnych strukturach, fakturach i konsystencjach.

11. Zachęcaj dziecko do kontaktu z rówieśnikami, stwarzaj sytuacje do komunikowania się z innymi.

12. Nie odbieraj motywacji do mówienia. Nie akceptuj wyłącznie krzyku/płaczu/wskazywania, jako formy komunikowania się.*

13. Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem, gdy do niego mówisz. Ucz także maluszka koncentrowania wzroku na rozmówcy.

14. Ogranicz dostęp do wysokich technologii (tablet, smartfon, telewizor).

           Powyższe wskazówki są przykładowymi zaleceniami, które mogą wspomóc rozwój mowy. Należy jednak pamiętać, że podłoże zaburzeń/opóźnień mowy obejmuje bardzo szerokie spektrum i może być kompilacją różnorakich czynników. W celu ustalenia zindywidualizowanego planu terapii niezbędna jest konsultacja i diagnoza specjalisty w zakresie zaburzeń mowy – logopedy/neurologopedy.

*dotyczy dzieci, które mają warunki anatomiczno-funkcjonalne do tworzenia realizacji słownych.

Opracowała: mgr Anna Derlatka

Gabinet logopedyczny Logospec

baby-772441_960_720-1.jpg

Dzieci z ciąży bliźniaczej często nabywają system językowy zgodnie z normą rozwojową. Niekiedy jednak ciąża mnoga wiąże się z opóźnieniem rozwoju mowy. Przyczyn opóźnienia rozwoju mowy u bliźniąt może być kilka. Czynnikami które mogą na nie wpływać są: wcześniactwo lub hipotrofia, które częściej obserwuje się w przypadku ciąży mnogich. Warunki do rozwoju mowy dzieci z ciąży mnogiej są dość specyficzne. Ciągła obecność brata lub siostry prowokuje dzieci we wczesnym okresie życia do posługiwania się swoistym sposobem komunikowania. Szczególnie kiedy przebywają tylko we własnym towarzystwie.
Bliźnięta tworzą własny język, którego nie rozumie nikt poza nimi, często nawet rodzice. Jest to język
o bardzo prostej strukturze, niewykształcony, powiązany z wieloma gestami i mimiką. Zauważa się go
u ok. 40% bliźniąt. Stwierdzono, że „tajemna mowa” występuje częściej u bliźniąt jednojajowych,
a zwłaszcza u chłopców.

Bliźnięta w kontaktach między sobą są pewniejsze i bardziej spontaniczne,
a brat lub siostra o wiele lepiej ich rozumieją, niż osoby dorosłe. Rozwój mowy u bliźniąt jednojajowych przebiega bardzo podobnie. Jeśli wychowują się razem, zasób i treść słownictwa bywają niemal identyczne. Bliźnięta często nie odczuwają potrzeby komunikowania się z otoczeniem, zwłaszcza gdy rodzic zaczyna domyślać się znaczeń pojedynczych dźwięków, czy gestów – dziecko traci motywację do mówienia. Opóźnienie wynikające z posiadania własnego systemu komunikowania się najczęściej wyrównuje się
i dzieci posługują się mową na poziomie swoich rówieśników. Tajemny język najczęściej zanika w momencie wzmożonych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi. Wtedy bowiem komunikacja z otoczeniem staje się niezbędna, nasila się też stymulacja ze strony środowiska (przedszkole). Jedna z teorii próbująca wyjaśnić patomechanizm powstawania tajemnego języka bliźniąt wskazuje na tworzenie go z powodu małej ilości bodźców językowych, otrzymywanych od rodziców. Podwójni rodzice, przytłoczeni nadmiarem obowiązków po pojawieniu się dwójki dzieci na raz, mają znacznie mniej czasu na rozmowy z nimi, czytanie książek, recytowanie wierszyków czy śpiewanie piosenek. Dlatego też bliźnięta zamykają się
w swoim światku i rozwijają jedynie własny sposób komunikowania się. Inna teoria wskazuje na pojawianie się bliźniaczego języka w celu wyrażania uczuć wobec siebie. Nawet jeśli jeszcze pozornie się nie zauważają, porozumiewają się dotykiem, gestami i mimiką. Później dochodzą proste dźwięki, zrozumiałe bo wielokrotnie powtarzane – dla brata lub siostry. Powodem ku temu ma być wspomniana już mniejsza ilość bodźców językowych ze strony rodziców. Pewną rolę odgrywać może fakt, iż do bliźniąt rodzice  rzadziej zwracają się w liczbie pojedynczej. Rodzice bliźniąt nie podwajają ilości słów kierowanych do dzieci, w związku z czym bliźnięta muszą słowa rodziców „dzielić” między siebie. Obydwoje mogą zareagować lub odpowiedzieć na pytania. Jeśli jedno z bliźniąt nic nie mówi, odzywa się drugie. Jest to podstawowa różnica w porównaniu z rodzinami „pojedynczymi”, gdzie rodzice tak długo powtarzają daną kwestię, aż dziecko na nią zareaguje. Bliźnięta natomiast często nie zdążą udzielić odpowiedzi. Wtedy dochodzi do rywalizacji – w związku z czym odpowiedzi są krótsze, często przerywane.

 

Opracowała neurologopeda

mgr Anna Derlatka

Literatura

Tkacz J., „Bliźnięta – poradnik dla rodziców”, Kraków 2010.

http://www.pielegnacja-niemowlat-z-ciaz-mnogich/rozwoj-psychoruchowy-blizniat.html

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl