Anna Demczuk
PSYCHOLOŻKA WARSZAWA


Anna Demczuk

Psycholożka dziecięca, terapeutka TUS. Ukończyła studia magisterskie z psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w trakcie studiów realizowała dwie specjalności: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna oraz psychologia sądowa i penitencjarna. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Trenerka umiejętności społecznych.
W trakcie studiów odbywała staże i praktyki mi.in. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w gabinetach terapeutycznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obecnie zawodowo związana jest z siecią warszawskich żłobków i przedszkoli.


„W pracy istotne jest dla mnie stworzenie wspierającej przestrzeni. Dbam o atmosferę szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Stawiam na indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględniając jego potrzeby i cele terapeutyczne.”

• • •

– Anna Demczuk, LOGOSPECKursy i szkolenia

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy udzielanej dzieciom, 2023;
 • Szkolenie: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 2023;
 • Szkolenie: Ochrona dzieci przed przemocą, 2023;
 • Kurs dla kierowników i psychologów miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 2019;
 • Kurs: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – Kurs 280-godzinny, 2019;
 • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet, 2019;
 • Szkolenie: Nowy model wspierania pacjentów z podwójną diagnozą psychiatryczną, 2019;
 • Szkolenie: Statystyka w psychologii z programem IBM SPSS Statistics, 2018;
 • Szkolenie: Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, 2018;
 • Kurs animatora czasu wolnego oraz wychowawcy wypoczynku, 2017;
 • Szkolenie: Rozwój kompetencji interpersonalnych (szkolenia z zakresu: zarządzanie czasem i trening motywacji, autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, 2017.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl