Dominika Głuchowska
LOGOPEDA WARSZAWA

polecany logopeda w warszawie
Dominika Głuchowska

Logopedka, pedagożka specjalna, terapeutka miofunkcjonalna, terapeutka ręki. 

Absolwentka 5-letnich studiów na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W trakcie kształcenia podyplomowego na kierunku neurologopedia z wczesną interwencją logopedyczną na uczelni Collegium Humanum. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich, pracy w przedszkolu oraz fundacji. Odbyła także roczny staż w Centrum Mowy i Ruchu ELF. Obecnie pracuje na oddziale dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadzi terapię dzieci z dyslalią, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy.

KURSY I SZKOLENIA

 • Kurs: Terapia ręki i stopy – kurs I i II stopnia, Warszawa 2021;

 • Szkolenie online: AAC – Wizualne wsparcie rozumienia, 2023;

 • Szkolenie online: AAC budowanie narzędzia do komunikacji, 2023;

 • Szkolenie: Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się osób ze złożonymi potrzebami w komunikacji:; Warszawa, 2023

 • Szkolenie: Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, Warszawa 2022;

 • Szkolenie: Masaż logopedyczny od podstaw, Warszawa 2020;

 • Szkolenie online: Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchniowych twarzy w pracy logopedy, 2020;

 • Wspomaganie mowy i komunikacji dziecka z autyzmem, 2023;

 • Szkolenie: Pozycja spoczynkowa języka; Warszawa 2020;

 • Szkolenie: Gesty obrazujące ruchy artykulatorów – GORA w ujęciu praktycznym, Warszawa 2019;

 • Kurs: Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, Warszawa 2018;

 • Słuchacz i współorganizator – XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?”, Warszawa, APS 2019;

 • Szkolenie online: Profilaktyka logopedyczna od noworodka, 2020;

 • Szkolenie online: Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym słuchem, 2020;

 • Warsztaty: Spotkania w „Klubie dla dorosłych uczestników AAC” w roli partnera do komunikacji, Warszawa 2020-2022;

 • Szkolenie; Komunikacja Alternatywna – podejście praktyczne, Warszawa 2020;

 • Szkolenie online: Mowa bezdźwięczna, 2022;

 • Szkolenie online: TRALALA! Mówię JA! Echolalia – czy można z niej skorzystać?, 2023;

 • Szkolenie: Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu, Warszawa, 2022;

 • Szkolenie online: AAC wizualne wsparcie rozumienia, 2023;

 • Szkolenie online: AAC budowanie narzędzia do komunikacji, 2023;

 • Szkolenie: alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się osób ze złożonymi potrzebami w komunikacji, Warszawa, 2023;

 • i wiele innych…


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl