mgr Dorota Drewnicka
NEUROLOGOPEDA WARSZAWA

Dorota Drewnicka – neurologopeda w Centrum LOGOSPEC, Warszawa
mgr Dorota Drewnicka

Neurologopeda i terapeuta miofunkcjonalny.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.


Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w szpitalach, przedszkolach, poradniach oraz podczas pracy w przedszkolu integracyjnym. Obecnie pracuje także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

• • •

„Ważne jest dla mnie, by nieustannie doskonalić swój warsztat pracy i pogłębiać wiedzę. W swojej pracy kładę duży nacisk na indywidualne podejście do pacjenta. Każdy, nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych jest dla mnie ogromną radością i motywacją do dalszego działania”

– Dorota Drewnicka, LOGOSPECDorota Drewnicka (02) – neurologopeda w Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie, Warszawa 2019;
 • Szkolenie: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Warszawa 2019;
 • Kurs: Terapia miofunkcjonalna, A.Kittel, Warszawa 2019;
 • Szkolenie: Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia, Warszawa 2019;
 • Szkolenie: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Warszawa 2019;
 • Kurs: Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Warszawa 2018;
 • Szkolenie: Terapia Neurobiologiczna, Warszawa 2019;
 • Szkolenie: Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1, Warszawa 2019;
 • Kurs: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Łódź 2018;
 • Szkolenie: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem, Łódź 2017;
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw, Warszawa 2019;
 • Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne, Warszawa 2020;
 • Picture Exchange Communication System, poziom 1, Warszawa 2020;
 • Elektrostymulacja w logopedii, Bydgoszcz 2020;
 • Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD, Gliwice 2021;
 • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, Łódź 2021;
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, Łódź 2021;
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Łódź 2021;
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci, Katowice 2021;
 • Doctor Vox Therapy Technique, Warszawa 2021;
 • Afazja – diagnoza i terapia. SODA Skala Oceny Dynamiki Afazji, Bydgoszcz 2021;
 • Kurs online: Terapia logopedyczna pacjenta po laryngektomii, 2020;
 • Kurs online: Powięź jako holistyczne podejście w pracy logopedycznej, 2021;
 • Szkolenie online: Dysfagia neurogenna u dorosłych 2021;
 • Szkolenie online: Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria, 2021;
 • Szkolenie online: Diagnoza i terapia dyzartrii 2021;

… i wiele innych.

ul. Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl