Julia Sobolewska
LOGOPEDA WARSZAWA

sprawdzony logopeda dla dziecka
Julia Sobolewska

Logopedka ogólna i kliniczna, terapeutka miofunkcjonalna Ukończyła studia I-go stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II-go stopnia. Doświadczenie zdobywała m.in. w czasie praktyk na Oddziale Neurologii w Szpitalu Bielańskim, w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Centralnym Szpitalu Klinicznym Banacha, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM, przedszkolach integracyjnych, szkołach podstawowych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w normie intelektualnej, jak i z niepełnosprawnościami. Współpracowała z pacjentami z zaburzeniami takimi jak: rozszczep podniebienia, Zespół Downa, FAS, dyzartria, afazja, niedosłuch, zaburzenia widzenia, autyzm, Zespół Aspergera, opóźniony rozwój mowy, mutyzm całkowity oraz dyslalia. Po ukończeniu studiów magisterskich planuje rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia i poświęcić się przede wszystkim pracy z dziećmi z ASD oraz dziećmi wymagającymi wprowadzenia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Szkolenia:

  • 08.2022 – Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, organizator: Paradowski Design;
  • 11.2022 – Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – szkolenie połączone z warsztatami, organizator: LogopedyczneSOS;
  • 08.2023 – Masaż logopedyczny – podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych, organizator: Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec.

Najbliższe planowane szkolenia: 

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia;

Terapia Małego Dziecka z ASD – Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna;

Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa.


terapia logopedyczna warszawa

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl