K. Auguścik-Stępniak
FIZJOTERAPEUTA WARSZAWA

integracja sensoryczna warszawa
K. Auguścik-Stępniak

Katarzyna Auguścik-Stępniak to absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na wydziale fizjoterapii (prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o Nr 49101). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz przygotowanie pedagogiczne do zajmowanego stanowiska nauczyciela w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Fizjoterapeutka pediatryczna z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi na licznych wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych, w poradniach, żłobkach, przedszkolach ogólnodostępnych oraz integracyjnych.


W fizjoterapii i terapii SI wykorzystuje liczne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, pamiętając, że „najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy”.

Pani Katarzyna poszerza swoją wiedzę na wielu warsztatach, szkoleniach oraz kursach. W codziennej pracy pogłębia świadomość rodziców i nauczycieli na temat prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci, profilaktyki powstawania wad postawy, wad stóp i kolan oraz wpływu motoryki dużej na rozwój mowy, rozwój społeczny i poznawczy dzieci.


integracja sensoryczna warszawa targówek

Kursy i szkolenia

 • Terapia ręki (I i II stopień);
 • Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat;
 • Ocena neurorozwojowa dziecka – wczesna interwencja;
 • Rozwój dziecka – ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia;
 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z uszkodzonym, OUN;
 • Idiopatyczne chodzenie na palcach;
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne;
 • Kinezjotaping w pediatrii;
 • Nowatorskie metody oraz formy zajęć ruchowych wspomagających i korygujących rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Nowoczesne metody terapii pacjentów ze spastycznością. Rola i zadania fizjoterapeuty;
 • Rozluźnianie powięziowe;
 • Punkty spustowe;
 • Piłki, taśmy, bosu – kompleksowy trening;
 • Bilateralna Integracja – program szkolny;
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka;
 • Widzenie – rozwój, zaburzenia i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Ruch rozwijający w metodzie W. Sherborne (I stopień);
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy;
 • Dziecko z cukrzycą w przedszkolu;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania;
 • Kodowanie na dywanie;
 • Originalplay;
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacyjnym;
 • Warsztaty „Dźwięki marzeń” – rehabilitacja dziecka z wadą słuchu;
 • Warsztaty „Metody wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się” MAKATON;
 • Cykl warsztatów: „Małe dziecko z trudnościami w rozwoju – dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”;
 • Pierwsza pomoc doraźna;
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat) KIF;
 • Wsparcie rozwoju – wcześniak w pierwszych latach życia;
 • Konferencja dla zawodów medycznych „Mali wojownicy, wsparcie wcześniaków”;
 • Profile sensoryczne – jak rozkodować zachowanie dziecka;
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce. Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP;
 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej;
 • Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa;
 • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka;
 • „Zmysły w czasach nadmiaru, czyli co warto wiedzieć o przestymulowaniu”;
 • Widzenie – rozwój, zaburzenia i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Optodysleksja;
 • Ruchy oczu – ćwiczę oko, terapia widzenia;
 • Zabawy wspierające rozwój motoryczny dziecka – Acentrum;
 • Między emocjami dziecka – Rozwijanie przez wspieranie Emilia Mikołajewska;
 • Jak oddychanie ustami wpływa na stawy skroniowo-żuchwowe, Rsedu;
 • Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym. Formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, REHA-GELMA Izabella Gelleta;
 • Budowanie komunikacji z dziećmi ze spektrum autyzmu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 13;
 • Wykorzystanie koncepcji Hallwick w aquaterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska;
 • Wspomaganie sensomotoryczne dziecka z autyzmem, PROPRIO;
 • Chód na palcach u dzieci, PROPRIO;
 • Wiosenne zabawy sensoryczne, Aleksandra Charezińska;
 • Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Rozwój komunikacji u osób z ASD, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Myślenie obrazami. Jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Trening jedzenia u dzieci z ASD, Synapsis;
 • PROPRIO;
 • Vademecum o wzroku dla terapeutów dziecięcych. Terapeuci na walizkach, kursy i szkolenia;
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka, M. Okrzasa – Fundacja Okno;
 • Ocena widzenia u małych dzieci 0-3 rok życia – „Ćwiczę oko”;
 • Zabawy wyciszające i techniki relaksacyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej, FAMIGA;
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka, Fundacja „Okno” – Magdalena Okrzasa;
 • Ocena widzenia u małych dzieci 0-3 rok życia – „Ćwiczę oko” Barbara Pakuła;
 • Nerw błędny w fizjoterapii, Daniel Kawka;
 • Diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia dzieci, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska;
 • Terapia ręki to nie plastyka, Acentrum;
 • Wspieranie rozwoju samoobsługi, Acentrum;
 • Trudności w nauce i koncentracji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak sensorycznie wspierać proces nauczania, FAMIGA;
 • Wyciszanki. Relaksacje i ćwiczenia oddechowe dla dzieci, FAMIGA;
 • Masaż sensoryczny ręki. Ćwiczenia aktywizujące, Acentrum;
 • Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć, mowę i sprawność manualną dziecka, EduKacja;
 • Wywiad fizjoterapeutyczny w pediatrii. Sławek Morel IX 2022;
 • Chód gołębi u dzieci. Sławek Morel IX 2022;
 • Holistyczne rozwiązania dla rozejścia mięśnia prostego brzucha. Reha – Akademia – kursy i szkolenia X 2022;
 • Nie autyzm, lecz spektrum autyzmu. Co przyniesie ICD 11 Strefa Wsparcia Pedagoga X 2022;
 • Proces lateralizacji – o co tu chodzi? Izabela Gelleta XI 2022;
 • Jak pracować z dzieckiem z ADHD? Strefa Wsparcia Pedagoga XI 2022;
 • Warsztat relaksacji żuchwy, głowy i twarzy. Soma Rozwój i Terapia XI 2022;
 • Terapia ręki. Rola integracji bilateralnej. Acentrum XII 2022; 
 • Pierwsza pomoc. Nowalscy 2023;
 • Korowe a mózgowe zaburzenia widzenia, Barbara Pakuła – Ćwiczę oko, 2023;
 • Diagnoza funkcjonalna widzenia – omówienie przypadków. Barbara Pakuła – Ćwiczę oko, 2023;
 • Obszary zaburzeń integracji sensorycznej w aspekcie widzenia. Barbara Pakuła – Ćwiczę oko, 2023;
 • Neofobie pokarmowe i ARFID, podobieństwa, różnice, diagnostyka, terapia. Discurso – centrum doskonalenia nauczycieli.2023;
 • Objawy spektrum autyzmu u dziewcząt na różnych płaszczyznach. Puzzle Szkolenia i Terapia Magdalena Kosiń.2023;
 • Echolalie – jak je wykorzystać dla budowania komunikacji. Discurso – centrum doskonalenia nauczycieli.2023;
 • Współczesne trendy w terapii płaskostopia. Enedu. Jakub Durczak, 2023;

… i wiele innych.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl