Katarzyna Miszczak
LOGOPEDA WARSZAWA

logopeda afazja warszawa
Katarzyna Miszczak

Absolwentka studiów licencjackich i studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku rehabilitacja zaburzeń głosu na Uniwersytecie Łódzkim.
Zakres jej pracy dotyczy głównie pacjentów klinicznych, zwłaszcza osób dotkniętych udarem mózgu lub wadami zgryzu. Wśród zainteresowań wyróżnia także rehabilitację głosu, szczególnie pacjentów po laryngektomii całkowitej.
Poszerza swoją wiedzę dzięki stażom na oddziałach szpitalnych, szkoleniom z zakresu logopedii oraz uczestnictwu czynnemu na konferencjach logopedycznych i medycznych.
Wierzy, że logopedia jako nauka podparta badaniami naukowymi oraz praktyką pozwala na poprawę jakości życia pacjenta.Kursy i szkolenia

  • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie (2022);
  • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne (2022);
  • Jogopedia® – terapia ruchem (2022);
  • FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową) (2021);
  • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej (2021);
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż (2020).
   Staże:
   Realizowała staż na Oddziale Neurologicznym z Podoodziałem Udarowym oraz w Zakładzie Rehabilitacji szpitala onkologicznego.
   Konferencje:
   Jako uczestnik czynny brała udział w konferencjach:
  • „Neurologopedyczne aspekty diagnozy i terapii dzieci, młodzieży dorosłych” organizowanej przez UJ, gdzie miała referat na temat porażenia IX i X nerwu czaszkowego w terapii logopedycznej.
  • „Logopedia młodych” organizowanej przez UŚ – mówiła o postępowaniu logopedycznym z pacjentami po laryngektomii całkowitej.
  • „Interdyscyplinarna Konferencja Chirurgii Głowy i Szyi Heads Up” organizowana przez WUM – opowiadała o terapii logopedycznej pacjentów z zaburzeniami funkcji krtani po intubacji dotchawiczej.
  • „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii” – UW i APS – poruszała temat istoty zatrudniania logopedy na oddziale otorynolaryngologicznym.
   Dodatkowo razem ze Studenckim Naukowym Kołem Logopedycznym WUM współorganizowała 2 konferencje studenckie – jedną o dysfagii i drugą o laryngektomii.

Artykuł:
Jest współautorką artykułu pt. „Problematyka rehabilitacji logopedycznej pacjenta otorynolaryngologicznego na tle polskich regulacji prawnych”, który ukazał się w Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym” w marcu 2022 roku. Opisuje on obecny status prawny logopedów w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem sytuacji na oddziałach laryngologicznych. Podkreśla także różnorodne kompetencje logopedy, które może wykorzystać w pracy z pacjentami z chorobami głowy i szyi.

ul. Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl