Katarzyna Miszczak
LOGOPEDKA WARSZAWA

terapia miofunkcjonalna warszawa
Katarzyna Miszczak

Absolwentka studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku rehabilitacja zaburzeń głosu na Uniwersytecie Łódzkim zdobywając tytuł Specjalisty Rehabilitacji Zaburzeń Głosu. Członkini European Society for Swallowing Disorders.
Zakres jej pracy dotyczy głównie pacjentów klinicznych, zwłaszcza osób dotkniętych udarem mózgu lub wadami zgryzu. Wśród zainteresowań wyróżnia także rehabilitację głosu, szczególnie pacjentów po laryngektomii całkowitej.
Poszerza swoją wiedzę dzięki stażom na oddziałach szpitalnych, szkoleniom z zakresu logopedii oraz uczestnictwu czynnemu na konferencjach logopedycznych i medycznych.
Wierzy, że logopedia jako nauka podparta badaniami naukowymi oraz praktyką pozwala na poprawę jakości życia pacjenta.


terapia miofunkcjonalna warszawa logospec

Kursy i szkolenia

  • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie (2022);
  • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne (2022);
  • Jogopedia® – terapia ruchem (2022);
  • FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową) (2021);
  • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej (2021);
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż (2020);
  • Szkolenie w formie online: Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda?(2023);
  • Szkolenie w formie online: Niemowlak u logopedy cz. I Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie (2023);
  • Szkolenie w formie online: Zespołowe przygotowanie do frenuloplastyki – opieka przed i po zabiegu (2023);
  • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii (2023);
  • Kurs z endoskopowego badania połykania (FEES) pod patronatem European Society for Swallowing Disorders (2023);
  • VitalStim: Zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych (2024);
  • Rehabilitacja głosu – moduł II (poziom zaawansowany) (2024).

Staże:
Realizowała staż na Oddziale Neurologicznym z Podoodziałem Udarowym oraz w Zakładzie Rehabilitacji szpitala onkologicznego.
Konferencje:
Jako uczestnik czynny brała udział w konferencjach:

  • „Neurologopedyczne aspekty diagnozy i terapii dzieci, młodzieży dorosłych” organizowanej przez UJ, gdzie miała referat na temat porażenia IX i X nerwu czaszkowego w terapii logopedycznej.
  • „Logopedia młodych” organizowanej przez UŚ – mówiła o postępowaniu logopedycznym z pacjentami po laryngektomii całkowitej.
  • „Interdyscyplinarna Konferencja Chirurgii Głowy i Szyi Heads Up” organizowana przez WUM – opowiadała o terapii logopedycznej pacjentów z zaburzeniami funkcji krtani po intubacji dotchawiczej.
  • „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii” – UW i APS – poruszała temat istoty zatrudniania logopedy na oddziale otorynolaryngologicznym.
   Dodatkowo razem ze Studenckim Naukowym Kołem Logopedycznym WUM współorganizowała 2 konferencje studenckie – jedną o dysfagii i drugą o laryngektomii.

Artykuły:
Jest współautorką artykułu pt. „Problematyka rehabilitacji logopedycznej pacjenta otorynolaryngologicznego na tle polskich regulacji prawnych”, który ukazał się w Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym” w marcu 2022 roku. Opisuje on obecny status prawny logopedów w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem sytuacji na oddziałach laryngologicznych. Podkreśla także różnorodne kompetencje logopedy, które może wykorzystać w pracy z pacjentami z chorobami głowy i szyi.

Współautorka artykułu „Objawy i powikłania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w aspekcie rehabilitacji logopedycznej – przegląd literatury” został opublikowany w Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl