Klaudia Czubocha
LOGOPEDKA WARSZAWA

logopeda dla dziecka warszawa
Klaudia Czubocha

elektrostymulacja logopedyczna warszawa

Logopedka ogólna i kliniczna. Ukończyła studia I-go stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Kontynuuje naukę na studiach II-go stopnia. Doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Swoje umiejętności doskonaliła na praktykach psychologiczno-pedagogicznych, a także logopedycznych, co pozwoliło jej na pracę jako logopeda w przedszkolu integracyjnym oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

Klaudia z najwyższą starannością prowadzi terapie grupowe oraz indywidualne. Podejście do pacjenta jest profesjonalne, a także pełne troski i zaangażowania. Poza pracą terapeutyczną posiada także doświadczenie w prowadzeniu zajęć logorytmicznych oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Po ukończeniu studiów magisterskich planuje rozpocząć studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, a także pogłębić wiedzę w kierunku pracy z pacjentami neurologicznymi oraz onkologicznymi.

KURSY I SZKOLENIA

 • ,,Terapia neurobiologiczna dla początkujących’’, Kraków 2022;

 • ,,Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne”, Rzeszów, 2023; 

 • ,,Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania’’, Kraków 22;

 • ,,Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju’’, Kraków 2022;

 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych’’, Kraków 2022;

 • ,,Metody wywoływania głosek’’, Kraków 2022;

 • ,,Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych’’, Kraków 2022;

 • ,,Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy) – diagnoza i terapia’’, Kraków 2022;

 • ,,Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera’’, Kraków 2022;

 • ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji’’, Kraków 2022;

 • ,,Stymulacja funkcji poznawczych – wzorkowych, słuchowych i motorycznych’’, Kraków, 2022;

 • System językowo migowy (I,II,III stopień), Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, Rzeszów 2020-2021;

 • ,,Logorytmika- ruch, słuch, mowa’’, szkolenie online, 2022;

 • Warsztaty Integracji Sensorycznej, Naukowe koło logopedyczne, Warszawa 2022

 • Ankyloglosja. Ocena wędzidełka przed i po frenotomii, szkolenie online, 2022;

 • Mio – terapia z Gryziem. Cz. 1, Oddychanie i pozycja spoczynkowa języka, warg i żuchwy, szkolenie online, 2022;

 • Mio – terapia z Gryziem. cz. 2, Gryzienie, odgryzanie, żucie, szkolenie online, 2022;

 • Mio – terapia z Gryziem. cz. 3, Mięśnie twarzy i języka, szkolenie online, 2022;

 • Badanie logopedyczne od A do Z. Diagnoza miofunkcjonalna, szkolenie online, 2022;

 • ,,Trening umiejętności społecznych – efektywne kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz życiowych”, Warszawa, 2022;

 • ,,Kurs terapia miofunkcjonalna, kompleksowy program obszaru orofacjalnego I i II stopień”, Online, 2023 A. Rosińska;

 • Ankyloglosja praktycznie- stymulacja przed i po zabiegu”,  szkolenie online, 2023;

 • „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją”, szkolenie online, 2023;

 • Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia”, szkolenie online, 2023;

 • „Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny. Skuteczny plan terapii z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej” szkolenie online, 2023;

 • ,,Elastyczny terapeutyczny taping logopedyczny w logopedii i neurologopedii”. Warszawa, 2023;

 • Terapia Manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne ”, Rzeszów, 2023;

 • „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii”, Warszawa, 2023;

 • „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”, Warszawa, 2023;

 • „Terapia funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. – podejście autorskie”, Rzeszów, 2023.


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl