Patrycja Ostasz
PSYCHOLOŻKA WARSZAWA

psycholog autyzm warszawa
Patrycja Ostasz

Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ponadto posiada certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Odbyła staż, współprowadząc Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz innymi zaburzeniami i trudnościami. 


W ramach projektu badawczego prowadziła treningi koncentracji, uwagi i pamięci, wykorzystując metodę Mind Mapping (Map Myśli). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów, praktyk w placówkach terapeutycznych oraz udziału w wolontariatach i projektach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie pracuje także w Centrum Terapii Autyzmu, w którym prowadzi diagnozy oraz terapie indywidualne i grupowe.

• • •

„W przestrzeni terapeutycznej opieram się na indywidualnym potencjale pacjenta. Ważne jest dla mnie dostosowanie wymagań oraz podążanie za możliwościami psychofizycznymi osoby, aby udzielić jak najwięcej wsparcia.”

– Patrycja Ostasz, LOGOSPECKursy i szkolenia

  • Szkolenie: Stosowanie PEP-3-Pl w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu, EduProf, Warszawa 2021;
  • Szkolenie: Obsługa i wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Mówik, Warszawa 2021;
  • Szkolenie: Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Szkoła Terapii Karmienia 2020;
  • Szkolenie: PECS Poziom I, PYRAMID, Warszawa 2019;
  • Szkolenie: Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych, Warszawa 2018;
  • Szkolenie: Zachowania trudne, teoria i praktyka, Warszawa 2018;
  • Szkolenie: Jak zmotywować i wydobyć zasoby u dziecka i nastolatka, Lublin 2016

… i wiele innych.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl