TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW ATS

TRENING SŁUCHOWY
NEUROFLOW ATS

badanie neuroflow warszawa

Co to jest trening słuchowy Neuroflow® ATS?

Neuroflow® to aktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci  z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego oraz dla dzieci z grupy ryzyka (od 4 r.ż.) tych zaburzeń. Trening prowadzony jest w domu, w formie on-line na specjalnej platformie do terapii. Program ćwiczeń umożliwia dostosowanie tempa oraz stopnia trudności do potrzeb i możliwości dziecka. Stopień trudności zadań zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy obejmuje moduły, które odpowiadają potrzebom specyficznych typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program ćwiczeń na platformie podzielony jest na trzy etapy, trwające 8 – 9 tygodni każdy. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, po 20-25 min. Każdy etap treningu poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. 


Trening słuchowy Neuroflow® przeznaczony jest dla osób z:

 • zaburzeniami przetwarzania dźwięków w hałasie
 • trudnościami w rozumieniu mowy;
 • opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji;
 • trudnościami w nauce języków obcych;
 • trudnościami w nauce czytania i pisania;
 • dysleksją/zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • ADHD;
 • zaburzeniami zachowania;
 • zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudnościami w rozumieniu mowy w hałasie;
 • zaburzeniami percepcji słuchowej;
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń;
 • nadwrażliwością słuchową;
 • szumami usznymi;
 • autyzmem, zespołem Aspergera.
TRENING NEUROFLOW WARSZAWA TARGÓWEK

diagnoza neuroflow warszawa targówek

Dlaczego warto wybrać trening słuchowy Neuroflow®?

 • trening został opracowany na bazie najnowszych doniesień naukowych w zakresie przetwarzania słuchowego;
 • trening został stworzony przez lekarza, wieloletniego badacza i praktyka – dr Senderskiego;
 • trening ma formę aktywnych ćwiczeń angażujących uczestnika terapii;
 • trening słuchowy odbywa się w bezpiecznym i znanym środowisku domowym;
 • do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i komputer;
 • w trakcie stymulacji nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii;
 • trening słuchowy bazuje na powtarzalnych badaniach, dzięki którym można obiektywnie ocenić postępy terapii.
trening słuchowy neuroflow warszawa


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl