Anna Derlatka
NEUROLOGOPEDA WARSZAWA

doświadczony neurologopeda w warszawie
Anna Derlatka

Właścicielka Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC. Neurologopedka, terapeutka wczesnej interwencji logopedycznej, pedagożka specjalna, terapeutka ręki, terapeutka miofunkcjonalna, terapeutka logopedycznego K-Taping’u, providerka metody Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena JIAS, terapeutka ortodoncji funkcjonalnej (system MFS).

Ukończyła dzienne, 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz 2-letnie studia podyplomowe z neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jest także absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne).

Od wielu lat pracuje jako neurologopedka. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu warszawskich poradniach, szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, przedszkolach, żłobkach i centrach terapeutycznych. Przez ponad trzy lata pracowała w Klinice Neurologii (Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmowała się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pracowała z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Stwardnienie Zanikowe Boczne, Miastenia i wiele innych).


Z pasji do wykonywanego zawodu oraz potrzeby kompleksowej opieki nad pacjentem stworzyła Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC – miejsce, w którym specjalistyczna kadra świadczy usługi z zakresu szeroko pojętej logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej, psychologii i wielu innych zakresów, uwzględniając potrzeby zarówno małych pacjentów, jak i osób dorosłych.

• • •

„W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy takich jak afazja, dyzartria, dyslalia, opóźniony rozwój mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym najważniejszy jest dla mnie człowiek i do jego indywidualnych potrzeb dostosowuję wszelkie oddziaływania usprawniające funkcjonowanie”

– Anna Derlatka, LOGOSPECKursy i szkolenia

 • kurs I-go stopnia „Integracja Sensoryczna” PSTIS, Warszawa 2015;
 • kurs „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”, Warszawa 2015;
 • kurs „Terapia miofunkcjonalna”, Warszawa 2018;
 • kurs instruktorski Metody Johansen IAS, 2019;
 • kurs PJM poziom A1 – PZG, Warszawa 2017;
 • kurs instruktorski Butejko: „Certified Buteyko Practitioner Training in Poland”, 2021;
 • roczne szkolenie modułowe z zakresu ortodoncji funkcjonalnej systemem MFS, Wrocław 2023; M. Ośko, J. Duran Von Arx, Barcelona Orthodontic World Institute;
 • szkolenie: Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych- podejście interdyscyplinarne, Klara Francuz, Warszawa 2023;
 • szkolenie: Masaż logopedyczny z zastosowaniem technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych – podejście całościowe, Klara Francuz, Warszawa 2023;
 • szkolenie „Skojarzenia do mówienia”, E.Grzelak, 2022;
 • szkolenie „Terapia dziecięcej apraksji mowy”, E.Grzelak, 2020;
 • szkolenie „Niemowlak u logopedy II Miobobo © – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne”, M. Machoś, 2020;
 • szkolenie „Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie”,  E. Mendala – Kwoczek, 2021;
 • szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania”, A. Jastrzębowska-Jasińska, 2019;
 • szkolenie „Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii według standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka”, 2018;
 • szkolenie „Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia”, Warszawa, 2017;
 • szkolenie „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”, M. Rządzka, 2020;
 • szkolenie „Afazja – dorośli. Terapia pacjentów, analiza wybranych zespołów neurologicznych, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne”, Warszawa 2018;
 • szkolenie „Afazja – dorośli, moduł I: Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru”, Warszawa 2018;
 • szkolenie „Metody badania zagrożenia dysleksją”, Warszawa 2015;
 • szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, Kraków 2014;
 • szkolenie „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, Warszawa 2014;
 • szkolenie „Terapia Neurobiologiczna”, Warszawa 2014;
 • szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” Polski Związek Logopedów, Warszawa 2014;
 • szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Busko Zdrój 2014;
 • szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, Kraków 2014;
 • szkolenie „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie”, Toruń 2015;
 • szkolenie „Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN”, Wieliczka 2015;
 • akademia dysfagii, 2016;
 • warsztaty „Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”, Kraków 2016;
 • warsztaty „Świadomość ciała w pracy nad głosem” Warszawa 2015;
 • warsztaty „Sukces z logopedią medialną” Warszawa 2015;
 • konferencja naukowo-szkoleniowa „Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”, Warszawa 2016;
 • konferencja naukowa „Neuromowa-człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”, Warszawa 2015 – współorganizacja;
 • konferencja naukowo-szkoleniowa „Neurodegeneracje 2016 – diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne”, Kraków 2016 – udział w warsztatach „Warianty choroby Alzheimera (amnestyczny, wzrokowy, językowy, czołowy)”;
 • konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” Wieliczka 2015;
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego”, Lublin 2014;
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 2017 – udział w warsztatach „Zespoły Otępienne”;
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, język, zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne”, Kielce 2017;

… i wiele innych.


Prowadzone wykłady i zajęcia dla studentów

 • prowadzenie przedmiotu „Afatyczne zaburzenia mowy i języka” dla studentów II roku neurologopedii, WSP Korczak, Warszawa 2018;
 • wykład dla studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Zaburzenia mowy w Stwardnieniu Rozsianym”, Warszawa 2018;
 • zajęcia praktyczno-teoretyczne dla studentów dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej” prowadzone w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Warszawa 2017 i 2018.
diagnoza neurologopedyczna warszawa

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl