Diana Kozłowska
TERAPEUTKA SI, PSYCHOLOG WARSZAWA

najlepszy psycholog dla dziecka warszawa targówek
Diana Kozłowska

Psycholożka, absolwentka studiów magisterskich na UKSW w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów pedagogicznych na UW. Trenerka umiejętności społecznych. Terapeutka integracji sensorycznej PSTIS.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz z nauczycielami.

Przez cztery lata pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym. Od 2019 wspiera dzieci i młodzież w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jako psycholożka szkolna, prowadzi konsultacje psychologiczne i zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne indywidualnie i grupowo.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wolontariatów i pracy w ramach projektów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

Obecnie pracuje z dziećmi z ADHD, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną, mutyzmem wybiórczym oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.


Swoją praktykę opiera na zasadach Evidence Based Practice in Psychology. Na bieżąco aktualizuje wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje.

• • •

„Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Pamiętaj – cokolwiek się dzieje, dasz radę”

– Diana Kozłowska, LOGOSPEC

terapia sensoryczna warszawa targówek


Wybrane kursy i szkolenia

 • „Szkolenie II stopnia terapii Integracji Sensorycznej” PSTIS, Warszawa 2020;
 • „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS” Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2021;
 • „Prawo dla Psychologów i Psychoterapeutów” Monika Nowicka Jasińska, Prawnik 2021;
 • „Wzbogać swój warsztat o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR)” Dialog Szkoła Psychoterapii 2021;
 • „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Etap I” Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku 2021;
 • „Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile, Warszawa 2021;
 • „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna” 2021;
 • „Psychodietetyka” Akademia Dietetycznie Poprawni 2021;
 • „Jak wspierać rozwój Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych?” WIR 2021;
 • „Bajkoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” ISKRA – Edukacja, Animacja, Szkolenia, Lublin 2021;
 • „Wczesna diagnoza autyzmu” Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło 2020;
 • „Pierwsze kroki po diagnozie” Fundacja Pomoc Autyzm 2020;
 • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji dla dziecka w wieku przedszkolnym” Fundacja Pomoc Autyzm 2020;
 • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji dla dziecka w wieku szkolnym” Fundacja Pomoc Autyzm 2020;
 • „ADHD – Jak rozpoznać? Jak pomagać?” Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło 2020;
 • „Rola nauczyciela i wychowawcy w procesie budowania poczucia wartości dziecka z ADHD” Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło 2020;
 • „Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania” Strefa Wsparcia Pedagoga Aleksandra Skirgiełło 2020;
 • „Diagnoza małego dziecka” Ośrodek Psychoterapii Sukces 2020;
 • „Wspieranie rozwoju posturalnego dziecka w warunkach domowych z perspektywy integracji sensorycznej” Fundacja na Rzecz Rozwoju Inspirator 2020;
 • „Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – TUS” Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa 2020;
 • Kurs I stopnia: „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne” Reha Start – Dariusz Okrzesik, Warszawa 2019;
 • „Mediacje szkolne i rówieśnicze” Centrum Szkoleń Prawnych – dr Grzegorz Frączek, Warszawa 2019;
 • „Rozmowy motywujące z uczniem” Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, Warszawa 2019;
 • „Rozmowa i współpraca z rodzicami. Umiejętności i techniki rozmów oparte na dialogu motywującym” Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, Warszawa 2019;
 • „Skup się. Jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci” Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel, Warszawa 2019;
 • „Kurs pediatryczny pierwszej pomocy przedmedycznej” RATEA, Warszawa 2018;
 • Szkolenie I stopnia: „Integracja Sensoryczna” PSTIS, Warszawa 2018;
 • „Rozwój psychoseksualny dziecka” Szkolenia dla Profesjonalistów Fenik i Kałucka, Warszawa 2017;
 • „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży” WCIES, Warszawa 2016;

… i wiele innych.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl