Magdalena Modrzewska

NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA RĘKI WARSZAWA

neurologopeda dla dziecka
Magdalena Modrzewska

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacją zawodową logopedyczną, podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, kurs nadający uprawnienia do diagnozy i terapii ręki oraz korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci w ramach Zintegrowanego treningu pisania SIhand oraz kurs instruktorski metody oddechowej Butejki.

W charakterze terapeuty pracuje 16 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, fundacji oraz ośrodkach terapeutycznych, wspierając m.in dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyzartrią, dyslalią obwodową, niepłynnością mowy. Przez kilka lat pracowała z pacjentami z autyzmem, preferując niedyrektywne metody terapii. Pełni funkcję wicedyrektora w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Stale doskonali swe umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach. Interesuje ją terapia miofunkcjonalna, a także procesy oddechowe i ich wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Obecnie pracuje nad uzyskaniem certyfikatu instruktora metody Butejki.


• • •

„Celem mojej pracy jest wielokierunkowa stymulacja rozwoju dziecka. Pracuję w nurcie holistycznym. Prowadzone przeze mnie zajęcia stanowią połączenie ćwiczeń doskonalących ogólne zdolności ruchowe i rozwijające małą motorykę z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy.”

– Magdalena Modrzewska, LOGOSPEC


Specjalista w Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Kursy i wybrane szkolenia

   • Kurs uprawniający do diagnozy i terapii ręki, korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci w ramach zintegrowanego treningu pisania SIhand Agnieszka Rosa;
   • Polski Język Migowy, poziom podstawowy;
   • Kurs instruktorski metody oddechowej Butejki;
   • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, A.Rosińska, Instytut Edukacji Logopedycznej;
   • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, A.Regner, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Masaż logopedyczny od podstaw, A.Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Jogopedia – program autorski, M.Stelmach-Lewandowska, Movopedia;
   • Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu)
    w diagnozie, terapii, profilaktyce logopedycznej,Banaszkiewicz, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Oddychanie w praktyce logopedycznej, Rządzka, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym, M. Rządzka, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, B.Ostapiuk, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy, A.Karaś, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce, L. Konopska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Diagnoza i ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zgryz otwarty – charakterystyka, przyczyny, postępowanie terapeutyczne, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, D.Pluta – Wojciechowska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Pozycja spoczynkowajęzyka, I.Michalak-Widera, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnozowanie logopedyczne w aspekcie całościowym – podejście interdyscyplinarne, Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), A.Dziedzic, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii, R.Borowiecka, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Placówka Kształcenia Ustawicznego;
   • Funkcjonalne strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu w kompleksowej diagnozie i terapii logopedycznej, Odowska-Szlachcic, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, M. Łagowska,  Fundacja Dzieci i My;
   • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia, Odowska-Szlachcic,Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza logopedyczna oraz metody wywoływania głosek, D.Ceglarek-Kalemba, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • PROLOG czyli projektowanie logopedycznych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych, warsztat metodyczny;
   • Efektywne metody terapii rotacyzmu, A.Banaszkiewicz, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Czary maryczyli wywołanie  głoski /r/ poprzez transformację dziąsłowego /d/, K.Nowak-Kuna, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Sygmatyzm międzyzębowy – ujęcie holistyczne, wskazówki do diagnozy i terapii, doświadczenia własne; A.Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy, M.Michalak-Widera, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, Jeżewska-Krasnodębska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Opóźniony rozwój mowy (ORM), MŁukaszewska-Choruży, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, diagnoza i usprawnianie (alalia), Kurowska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, J.Panasiuk, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, A.Cwaliński, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Szkolenie podstawowe PECS, M.Kaźmierczak, PyramidEducational Consultants of Poland;
   • Terapeutyczno-edukacyjna metoda alternatywnej komunikacji językowej – system znakowo–obrazkowy PIKTOGRAMY, Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa Terapii Mowy, Centrum Metod Alternatywnych Piktogramy;
   • Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engel, M.Czerwińska-Nowak;
   • Istota i terapia jąkania, K.Szamburski, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
    M, Korendo;
   • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, K. Sedivy;
   • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, M.Piszczek, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zespół zatkanego nosa – przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka; P. Atys;

i wiele innych.


ul. Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl