Magdalena Modrzewska

NEUROLOGOPEDKA, TERAPEUTKA RĘKI WARSZAWA

najlepszy neurologopeda dziecięcy warszawa
Magdalena Modrzewska

Magdalena Modrzewska – neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, instruktor metody Butejki, stosuje k-taping logopedyczny.

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacją zawodową logopedyczną, podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, kurs nadający uprawnienia do diagnozy i terapii ręki oraz korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci w ramach Zintegrowanego treningu pisania SIhand oraz kurs instruktorski metody oddechowej Butejki organizowany przez Buteyko Clinic International.

W charakterze terapeutki pracuje 17 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, fundacji oraz ośrodkach terapeutycznych, wspierając m.in dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyzartrią, dyslalią obwodową, niepłynnością mowy. Przez kilka lat pracowała z pacjentami z autyzmem, preferując niedyrektywne metody terapii.

Stale doskonali swe umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach.


• • •

„Celem mojej pracy jest wielokierunkowa stymulacja rozwoju dziecka. Pracuję w nurcie holistycznym. Prowadzone przeze mnie zajęcia stanowią połączenie ćwiczeń doskonalących ogólne zdolności ruchowe i rozwijające małą motorykę z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy.”

– Magdalena Modrzewska, LOGOSPEC


Specjalista w Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Kursy i wybrane szkolenia

   • Kurs uprawniający do diagnozy i terapii ręki, korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci w ramach zintegrowanego treningu pisania SIhand Agnieszka Rosa;
   • Polski Język Migowy, poziom podstawowy;
   • Kurs instruktorski metody oddechowej Butejki;
   • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, A.Rosińska, Instytut Edukacji Logopedycznej;
   • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, A.Regner, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Masaż logopedyczny od podstaw, A.Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Jogopedia – program autorski, M.Stelmach-Lewandowska, Movopedia;
   • Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu)
    w diagnozie, terapii, profilaktyce logopedycznej,Banaszkiewicz, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Oddychanie w praktyce logopedycznej, Rządzka, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym, M. Rządzka, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, B.Ostapiuk, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy, A.Karaś, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce, L. Konopska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Diagnoza i ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zgryz otwarty – charakterystyka, przyczyny, postępowanie terapeutyczne, A.Listwoń, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, D.Pluta – Wojciechowska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Pozycja spoczynkowajęzyka, I.Michalak-Widera, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnozowanie logopedyczne w aspekcie całościowym – podejście interdyscyplinarne, Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), A.Dziedzic, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii, R.Borowiecka, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Placówka Kształcenia Ustawicznego;
   • Funkcjonalne strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu w kompleksowej diagnozie i terapii logopedycznej, Odowska-Szlachcic, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, M. Łagowska,  Fundacja Dzieci i My;
   • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia, Odowska-Szlachcic,Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Diagnoza logopedyczna oraz metody wywoływania głosek, D.Ceglarek-Kalemba, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • PROLOG czyli projektowanie logopedycznych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych, warsztat metodyczny;
   • Efektywne metody terapii rotacyzmu, A.Banaszkiewicz, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Czary maryczyli wywołanie  głoski /r/ poprzez transformację dziąsłowego /d/, K.Nowak-Kuna, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Sygmatyzm międzyzębowy – ujęcie holistyczne, wskazówki do diagnozy i terapii, doświadczenia własne; A.Kaczyńska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy, M.Michalak-Widera, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, Jeżewska-Krasnodębska, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Opóźniony rozwój mowy (ORM), MŁukaszewska-Choruży, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, diagnoza i usprawnianie (alalia), Kurowska, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, J.Panasiuk, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, A.Cwaliński, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Szkolenie podstawowe PECS, M.Kaźmierczak, PyramidEducational Consultants of Poland;
   • Terapeutyczno-edukacyjna metoda alternatywnej komunikacji językowej – system znakowo–obrazkowy PIKTOGRAMY, Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa Terapii Mowy, Centrum Metod Alternatywnych Piktogramy;
   • Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engel, M.Czerwińska-Nowak;
   • Istota i terapia jąkania, K.Szamburski, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”;
   • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
    M, Korendo;
   • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, K. Sedivy;
   • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, M.Piszczek, Dobra Kadra Centrum Kształcenia;
   • Zespół zatkanego nosa – przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka; P. Atys;
   • Healthtaping w logopedii, S.Jeruszka, Reha Akademia;
   • Kinesiotaping logopedyczny, A.Jaźwińska-Chren, Teczka Logopedy Logopedia ortognatyczna, dr A.Lichnowska, dr Szymon Tyszkiewicz;
   • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, Akademia Logopedy

i wiele innych.


ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl