TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

Nauka czytania metodą sylabową – oferta Centrum LOGOSPEC, Warszawa

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej (inaczej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) prowadzone w Centrum Terapii Mowy i Ruchu Logospec w Warszawie są to indywidualne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, trudnościami w szkole, zniechęconymi do procesu nauczania szkolnego. Zadania terapii pedagogicznej ukierunkowane są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i naukę technik przyswajania wiedzy i posługiwania się nią także w warunkach pozaszkolnych.

Zajęcia terapii pedagogicznej często warunkują dalszy rozwój i ścieżkę edukacyjną dziecka.

Zajęcia obejmują różnorodne ćwiczenia, zadania ruchowe, koordynacyjne, a także zadania na kartach pracy przy uwzględnieniu budowania pozytywnej relacji z procesem nauczania.


Terapia pedagogiczna kierowana jest do dzieci:

  • z trudnościami w nauce;
  • które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym;
  • z trudnościami społecznymi;
  • które mają problemy w obrębie motywacji czy emocji;
  • z trudnościami w zakresie nabywania i przyswajania wiedzy;
  • u których przejawiają się trudności integracji i współżycia społecznego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy i techniki zaczerpnięte z różnych metod z zakresu pedagogiki, dzięki temu terapia przynosi rezultaty, a dziecko zyskuje wiarę we własne możliwości i tworzy pozytywne doświadczenia związane z nauką. W ramach zajęć pedagog pomaga w zakresie trudności szkolnych, odrabiania lekcji, przyswajania nowych informacji.


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl