baby-1426651_960_720.jpg

kiedy do logopedy

Kiedy do logopedy? Czy z dzieckiem niemówiącym można już iść do logopedy?

„Jeszcze nie mówi i już u logopedy? Nie miałam pojęcia, że takie małe dzieci też chodzą do logopedy. I co pani z nimi robi?” Takie pytania słyszę bardzo często, gdy z gabinetu wychodzi rodzic z niemowlakiem na rękach. Zawód logopedy kojarzony jest zazwyczaj z korekcją wad wymowy. Jest jednak zupełnie inaczej. Logopedia jest szeroką dyscypliną, a logopeda może dokonać badania i udzielić wsparcia już noworodkowi. Nie ma także górnej granicy wieku, gdy można zgłosić się do logopedy. Logopeda skutecznie pomaga także osobom dorosłym w korekcji wad wymowy, poprawie emisji głosu, nauce prawidłowego toru oddechowego etc.

Kiedy zatem warto wybrać się na konsultację logopedyczną?

Do logopedy należy przyjść, gdy:

 • dziecko ma trudności ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem
 • dziecko około 3 – go miesiąca nie głuży ( nie wydaje dźwięków gardłowych typu a-gggg)
 • dziecko 6-7 miesięczne nie gaworzy ( nie wymawia ciągów sylab np bababa, mamama)
 • dziecko około roku nie wymawia pojedynczych słów
 • dziecko dwuletnie ma ograniczony zasób słownictwa (kilka, kilkanaście słów) lub nie mówi, nie tworzy prostych zdań typu „mama am”
 • niezależnie od wieku, dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi są niezrozumiałe
 • dziecko nie reaguje na polecenia, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wypowiada niezrozumiałe ciągi dźwięków, nie reaguje na imię
 • podczas artykulacji dziecko wysuwa język między zęby
 • dziecko ma często otwartą buzię, nadmiernie się ślini
 • dziecko w 4 roku życia nie wymawia głosek s,z,c,dz (mówi np śłońce zamiast słońce)*
 • dziecko w 5 roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż (mówi np. safa zamiast szafa)*
 • dziecko w 6 roku życia nie wymawia głoski r*
 • dziecko 7- letnie nie wymawia jakichś głosek lub wymawia je w sposób zdeformowany
 • dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania
 • dziecko się jąka
 • dziecko przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do osób np. zawsze w przedszkolu lub w sklepie
 • występują trudności w zakresie jedzenia
 • planujemy leczenie ortodontyczne lub jesteśmy w trakcie, aby ocenić sposób połykania, pozycję  spoczynkową języka, budowę narządów mowy i wspomóc leczenie ortodontyczne
 • w każdym momencie, gdy mamy wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju mowy i komunikacji.

Pamiętaj, zawsze lepiej wybrać się na konsultację i usłyszeć, że nie ma zaburzeń, niż zwlekać i przeoczyć zaburzenie na wczesnym etapie, gdy często możemy skutecznie pomóc i nie tworzą się wtórne zaburzenia, a nieprawidłowe schematy nie utrwalają! Ważne, aby oddziaływania logopedyczne były wdrożone jak najwcześniej, wtedy są większe szanse na eliminację zaburzeń.

Przykład: dziecko dwuletnie nie mówi i trafia do żłobka, gdzie nie ma możliwości nawiązać kontaktu werbalnego z rówieśnikami, może próbować innych sposobów komunikacji (np. szarpnięcie, uderzenie, ugryzienie, ciągnięcie za włosy, krzyk), może też wycofywać się z sytuacji komunikacyjnych, niechętnie uczestniczyć w zajęciach, odczuwać frustrację, lęk związany z tymi trudnościami.

skuteczny logopeda dla dziecka

W przypadku wątpliwości związanych z rozwojem Twojego dziecka zapraszamy na diagnozy i konsultacje logopedyczne – > KONTAKT

 

*niekiedy, pomimo, artykulacji głosek w zakresie normy dla wieku, może okazać się, że w wyniku nieprawidłowości w zakresie funkcji prymarnych (np połykania), nieprawidłowej budowy czy obniżonej sprawności narządów mowy należy rozpocząć ćwiczenia, ponieważ głoski nie ukształtują się prawidłowo bez oddziaływań logopedycznych

family-1784371_960_720.jpg

czy dwulatek mówi - logopeda warszawa

Czy dwuletnie dziecko mówi ?

W niniejszym artykule odpowiem na powyższe pytanie, oraz scharakteryzuję mowę dwulatka. Bardzo często bowiem, do mojego gabinetu przychodzą rodzice z dziećmi około 3 – letnimi, które nie mówią, mówią bardzo mało lub ich mowa nie służy do komunikacji. Czy jest to powód do niepokoju? – zdecydowanie taka sytuacja wymaga konsultacji z logopedą.

Nierzadko, w trakcie wywiadu logopedycznego, rodzice informują mnie, że dotychczas nie podejmowali interwencji w zakresie rozwoju mowy swojej pociechy, ponieważ wydawało im się, że dziecko  2 -2,5 roczne nie musi mówić, zwłaszcza gdy jest chłopcem. Nic bardziej mylnego!kiedy do logopedy

Pierwsze słowa pojawiają się około pierwszego roku życia, a to, czy rozwój komunikacji przebiega prawidłowo logopeda może ocenić już o wiele wcześniej – analizując chociażby czy dziecko głużyło, gaworzyło, czy nawiązuje kontakt wzrokowy, wykazuje zainteresowanie otoczeniem, osobami, wskazuje palcem, naśladuje etc. Czasami, rodzice przekazują, że czekali, aż mowa dziecka samoistnie się rozwinie. Często mowa dziecka rozwija się samoistnie, nigdy jednak nie mamy pewności co do tego, czy to się wydarzy, dlatego niezwykle istotny jest szczegółowy wywiad logopedyczny i badanie dziecka, aby uwzględnić czynniki ryzyka mogące wpływać na trudności w zakresie przyswojenia umiejętności, jaką jest posługiwanie się systemem językowym.

Jak zatem mówi dziecko dwuletnie?

ile mówi dwulatekKażde dziecko jest inne i rozwija się w sposób indywidualny, na który składa się wiele czynników endo i egzogennych. Podobnie jak dla rozwoju ruchowego, również dla rozwoju językowego są pewne ramy czasowe, w których dziecko powinno daną umiejętność przyswoić. Dwulatek w swoim słowniku czynnym ma ponad 50 słów (według niektórych źródeł nawet 300 słów). W większości są to rzeczowniki, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, czasowniki. Dziecko dwuletnie rozumie znacznie więcej niż jest w stanie wypowiedzieć.

Jakie głoski wymawia dwulatek?

Dziecko dwuletnie potrafi wyartykułować wszystkie samogłoski. Wymawia spółgłoski: p, b, m, w, f,(w, f czasami są jeszcze zastępowane b,p) ś,ź,ć, dź, ń, k, g,(k, g mogą być jeszcze zamieniane na t,d) t, d, n, l (l może być zamieniana na j). Sprawność aparatu mowy dziecka dwuletniego nie jest jeszcze wystarczająca, aby posługiwać się głoskami sz,rz,cz,dż lub r. Także głoski s,z,c,dz są zmiękczane i realizowane jako głoski ś,ź,ć,dź. Poza mową czynną, która powinna być zrozumiała nie tylko dla najbliższego otoczenia dziecka, ważne jest, że dwulatek rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać. Potrafi np pokazać koło w aucie, lub oko misia czy lali, poproszone wyrzuci papierek do kosza (oczywiście, jeśli zechce;)), poda zabawkę itp.

Czy dziecko dwuletnie posługuje się zdaniami?

Dziecko dwuletnie zaczyna łączyć słowa w proste zdania. Najczęściej są to połączenia dwuwyrazowe (tj tata am, mama oć itp.). Pojawiają się elizje (ominięcia) głosek, sylab lub grup spółgłoskowych (np zamiast choć dziecko powie oć, zamiast daj -da), przestawki sylab, wtrącenia głosek lub sylab. W drugim roku życia pojawiają się dziecięce neologizmy. Dziecko zaczyna uczyć się reguł języka i tworzy nowe słowa, uwzględniając np kryterium ich użycia (do zamiatania- zamiatak, do mycia-myjek itp).

To, co bardzo ważne – dziecko przejawia wyraźną intencję komunikacyjną (dwulatek chce się komunikować!), próbuje wiele nazywać, zadaje pytania, nawiązuje kontakt wzrokowy, wskazuje palcem, używa prostych gestów, naśladuje.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl