trening-johansena.jpg

Co to Indywidualna Stymulacja Słuchu JOHANSENA (JIAS)? 

JIAS to metoda opracowana przez duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją – dr Kjelda Johansena. Program Johansena obejmuje różne aspekty stymulacji słuchowej poprzez indywidualnie filtrowaną muzykę instrumentalną i syntetyzowaną nagrywaną na płyty CD, których uczestnik kursu słucha w domu. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Kjeld Johansen uważa, że stymulacja określonych obszarów mózgu wzmacnia działanie słuchowej stymulacji. W wynikach badań obrazowych mózgu obserwuje się zmiany w zakresie neuronalnej reprezentacji w pierwszorzędowej korze słuchowej. Sposób w jaki neurony reagują na dźwięki zmienia się i jest na nowo uporządkowany, przy czym w obszarze częstotliwości, gdzie była wzmożona stymulacja, więcej neuronów jest aktywnych. Wpływa to m.in. na poprawę zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach, na poprawę w zakresie uczenia się, czytania, na rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, regulację napięcia mięśniowego, utrzymanie równowagi oraz koordynację ruchów.

Metoda Johansena od lat stosowana jest z powodzeniem w 16 krajach na świecie.  Cieszy się uznaniem m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Austrii, USA (znana pod nazwą HSAS), Skandynawii (znana jako ADT).

Dla kogo przeznaczony jest trening słuchowy Johansena?

Johansen IAS przeznaczony jest dla osób z:trening johansena warszawa

 •  zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji,
 •  zaburzeniami mowy np. w wyniku urazów, udarów,
 •  trudnościami w nauce,
 • dysleksją/zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • ADHD,
 •  zaburzeniami zachowania,
 • zaburzeniami koncentracji, wagi słuchowej,
 •  trudnościami w rozumieniu mowy w hałasie,
 •  zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • nadwrażliwością słuchową/ lub i szumami usznymi,
 • autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym.

Jak przebiega trening słuchowy Johansena?

 1. Trening słuchowy Johansena rozpoczyna się od szczegółowej diagnozy obejmującej wywiad, badanie audiometrii tonalnej, szczegółowe badanie lateralizacji oraz test mowy utrudnionej. 
 2. Po diagnozie, uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane 6 dni w tygodniu, przez około 10 minut.
 3. Postępy w terapii kontrolowane są na diagnozach międzyetapowych, które, odbywają się co 6-8 tygodni. Po kolejnym badaniu wykonanym na konsultacji, podejmowana jest decyzja czy uczestnik otrzymuje następną odpowiednio dobraną płytę CD, czy kontynuuje słuchanie dotychczasowej. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. 

Na co wpływa program Johansen IAS:

 • Rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnychtrening johansena warszawa targówek
 •  Poprawia zdolność rozumienia mowy w hałasie (tzw. odróżnienia figury od tła)
 •  Wzmacnia postępy w rozwoju
 • Poprawia zdolność zapamiętywania
 • Wspiera naukę i umiejętność czytania i pisania ze słuchu
 • Rozwija rozumienie mowy
 • Poprawia artykulację
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
 • Koordynuje ruchy ciała
 • Rozwija motorykę

Dlaczego trening słuchowy JOHANSENA?

 •  metoda JIAS bazująca na neuroplastyczności mózgu, poparta wieloletnimi badaniami i doświadczeniami badaczy
 •  trening JIAS odbywa się w bezpiecznym i znanym środowisku domowym
 • do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko
 •  czas słuchania płyt wynosi ok. 10 minut dziennie i nie ingeruje znacząco w rytm dnia
 •  JIAS bazuje na powtarzalnych badaniach, dzięki którym można obiektywnie ocenić postępy terapii
 •  wiele badań w zakresie rozległych sieci neuronalnych wskazuje na znaczenie treningu muzycznego dla rozwoju mowy; m.in. wg badań muzykologa i neurologa Eckarta Altenmulera z Hanoweru stwierdzono, że muzyka jest najsilniejszym bodźcem dla zmian w strukturze neuronalnej

 

Umów diagnozę

baby-1426651_960_720.jpg

kiedy do logopedy

Kiedy do logopedy? Czy z dzieckiem niemówiącym można już iść do logopedy?

„Jeszcze nie mówi i już u logopedy? Nie miałam pojęcia, że takie małe dzieci też chodzą do logopedy. I co pani z nimi robi?” Takie pytania słyszę bardzo często, gdy z gabinetu wychodzi rodzic z niemowlakiem na rękach. Zawód logopedy kojarzony jest zazwyczaj z korekcją wad wymowy. Jest jednak zupełnie inaczej. Logopedia jest szeroką dyscypliną, a logopeda może dokonać badania i udzielić wsparcia już noworodkowi. Nie ma także górnej granicy wieku, gdy można zgłosić się do logopedy. Logopeda skutecznie pomaga także osobom dorosłym w korekcji wad wymowy, poprawie emisji głosu, nauce prawidłowego toru oddechowego etc.

Kiedy zatem warto wybrać się na konsultację logopedyczną?

Do logopedy należy przyjść, gdy:

 • dziecko ma trudności ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem
 • dziecko około 3 – go miesiąca nie głuży ( nie wydaje dźwięków gardłowych typu a-gggg)
 • dziecko 6-7 miesięczne nie gaworzy ( nie wymawia ciągów sylab np bababa, mamama)
 • dziecko około roku nie wymawia pojedynczych słów
 • dziecko dwuletnie ma ograniczony zasób słownictwa (kilka, kilkanaście słów) lub nie mówi, nie tworzy prostych zdań typu „mama am”
 • niezależnie od wieku, dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi są niezrozumiałe
 • dziecko nie reaguje na polecenia, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wypowiada niezrozumiałe ciągi dźwięków, nie reaguje na imię
 • podczas artykulacji dziecko wysuwa język między zęby
 • dziecko ma często otwartą buzię, nadmiernie się ślini
 • dziecko w 4 roku życia nie wymawia głosek s,z,c,dz (mówi np śłońce zamiast słońce)*
 • dziecko w 5 roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż (mówi np. safa zamiast szafa)*
 • dziecko w 6 roku życia nie wymawia głoski r*
 • dziecko 7- letnie nie wymawia jakichś głosek lub wymawia je w sposób zdeformowany
 • dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania
 • dziecko się jąka
 • dziecko przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do osób np. zawsze w przedszkolu lub w sklepie
 • występują trudności w zakresie jedzenia
 • planujemy leczenie ortodontyczne lub jesteśmy w trakcie, aby ocenić sposób połykania, pozycję  spoczynkową języka, budowę narządów mowy i wspomóc leczenie ortodontyczne
 • w każdym momencie, gdy mamy wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju mowy i komunikacji.

Pamiętaj, zawsze lepiej wybrać się na konsultację i usłyszeć, że nie ma zaburzeń, niż zwlekać i przeoczyć zaburzenie na wczesnym etapie, gdy często możemy skutecznie pomóc i nie tworzą się wtórne zaburzenia, a nieprawidłowe schematy nie utrwalają! Ważne, aby oddziaływania logopedyczne były wdrożone jak najwcześniej, wtedy są większe szanse na eliminację zaburzeń.

Przykład: dziecko dwuletnie nie mówi i trafia do żłobka, gdzie nie ma możliwości nawiązać kontaktu werbalnego z rówieśnikami, może próbować innych sposobów komunikacji (np. szarpnięcie, uderzenie, ugryzienie, ciągnięcie za włosy, krzyk), może też wycofywać się z sytuacji komunikacyjnych, niechętnie uczestniczyć w zajęciach, odczuwać frustrację, lęk związany z tymi trudnościami.

skuteczny logopeda dla dziecka

W przypadku wątpliwości związanych z rozwojem Twojego dziecka zapraszamy na diagnozy i konsultacje logopedyczne – > KONTAKT

 

*niekiedy, pomimo, artykulacji głosek w zakresie normy dla wieku, może okazać się, że w wyniku nieprawidłowości w zakresie funkcji prymarnych (np połykania), nieprawidłowej budowy czy obniżonej sprawności narządów mowy należy rozpocząć ćwiczenia, ponieważ głoski nie ukształtują się prawidłowo bez oddziaływań logopedycznych

happy-1720748_960_720.jpg

terapia miofunkcjonalna warszawa

Każdy element zespołu twarzowo-szczękowego (tkanki twarde i tkanki miękkie) dynamicznie kształtuje narząd żucia oraz obwodowy narząd mowy. Zatem, czynniki uszkadzające narząd żucia wpływają także na funkcjonowanie obwodowego narządu mowy. Wśród czynników wywołujących nieprawidłowości w narządzie żucia możemy wyróżnić czynniki egzogenne i endogenne.

Szacuje się że około 80-85 % zaburzeń szczękowo – zgryzowo – zębowych powstaje w wyniku działania czynników zewnątrzpochodnych w okresie pozapłodowym. Wśród głównych, nabytych przyczyn  wad zgryzu wymienia się m.in.  dysfunkcje, parafunkcje, niedrożność górnych dróg oddechowych, alergie oraz urazy mechaniczne w obrębie twarzo – czaszki.

leczenie wad wymowy warszawaZaburzenia mowy współwystępujące z nieprawidłowościami zgryzowymi określane są jako rozwojowa obwodowa dyslalia zgryzowa (dysglosja zębowa, dysglosja zgryzowo – zębowa), przejawiają się one nieprawidłową realizacją fonemów u osób z wadami zgryzu. Diagnoza logopedyczna w przypadku osób z nieprawidłowościami zgryzowymi dopełniana jest rozpoznaniem ortodontycznym. Ważne, aby współpraca logopedy z ortodontą była zaplanowana i komplementarna. Dzięki temu możliwe jest skuteczne prowadzenie procesu diagnostycznego, a następnie oddziaływań terapeutyczno – leczniczych.

Terapia logopedyczna (terapia miofunkcjonalna) w dyslalii zgryzowej ukierunkowana jest na ukształtowanie i utrwalenie prawidłowej realizacji fonemów poprzez ćwiczenia normalizacji:

 • toru oddechowego,
 • prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
 • sposobu połykania,
 • ruchomości aparatu artykulacyjnego,
 • koordynacji oddechowej, artykulacyjnej i fonacyjnej.

Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka jest istotnym elementem terapii, nie tylko w aspekcie logopedycznym, ale także w procesie leczenia ortodontycznego. Język pełni funkcję naturalnego aparatu ortodontycznego i jego prawidłowa pozycja spoczynkowa może warunkować rozpoczęcie leczenia ortodontycznego oraz wpływać na jego efektywność i trwałość zmian spowodowanych oddziaływaniami ortodonty.

Nosowy tor oddechowy umożliwia kształtowanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, która z kolei determinuje prawidłowy sposób połykania, dlatego w przypadku nieprawidłowości ważne jest ustalenie patomechanizmów zaburzeń w sferze oro – facjalnej i interdyscyplinarne oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie przyczyn zaburzeń.

leczenie u logopedy i ortodonty

W procesie terapeutycznym pacjentów z zaburzeniami miofunkcjonalnymi w sferze oro – facjalnej istotna jest także eliminacja ewentualnych parafunkcji, dysfunkcji i kompensacji oraz innych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie indywidualnej oceny logopedycznej.

współpraca logopedy z ortodontąDzięki współpracy logopedy z ortodontą często możliwe jest szybsze i trwałe osiągnięcie celów terapeutycznych. 

 

Opracowała neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny:

mgr Anna Derlatka

Bibliografia:

Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., „Standardy postępowania logopedycznego”, wyd. UMCS, 2015.

alzheimers-3034960_960_720.jpg

terapia afazji warszawa

Wsparcie środowiska jest niezwykle istotnym czynnikiem wspomagającym proces terapeutyczny pacjenta z afazją. Jak zatem wspierać osobę z afazją w środowisku domowym?

 

➡️ nie pozwalajmy na izolację osoby z afazją, odwiedzajmy ją;

➡️ miejmy cierpliwość, gdy potrzebuje czasu na odpowiedź;

➡️ mówmy powoli, używając prostych słów;

➡️ nie mówmy zbyt głośno i wprost do ucha (to nie zaburzenie słuchu);

➡️ w czasie rozmowy zwracajmy się do rozmówcy twarzą;

➡️ nie poprawiajmy cały czas;

➡️ okazujmy aprobatę dla starań, potwierdzajmy, gdy rozumiemy, co afatyk chce zakomunikować;

➡️ rozmawiajmy z bliskim o tym, co dla niego ważne, o pasjach które nadal ma, ale często trudniej mu je realizować;

➡️ nie oczekujmy szybkiej odpowiedzi, gdy osoba z afazją skupiona jest na innej czynności;

➡️ razem dbajmy o dom, w takim zakresie w jakim jest to możliwe;

➡️ wdrażajmy osobę z afazją do czynności codziennych, tak by mogła się usamodzielniać;

➡️ niech bierze udział w podejmowaniu decyzji;

➡️ pytajmy o opinię w różnych kwestiach;

➡️ nie izolujmy osoby z afazja podczas spotkań towarzyskich, czy rodzinnych, nawet gdy nie może w nich w pełni uczestniczyć;

➡️ pamiętajmy, że osoby z afazją łatwiej się męczą i wiele czynności wymaga od nich większego wysiłku;

➡️ organizujmy afatykowi czas, zachęcajmy do dbałości o wygląd, gdy jest taka potrzeba;

➡️ nie pozwalajmy na bezczynność i popadanie w apatię.

Opracowała Anna Derlatka

źródło: ABC afazji K. Wnukowska

family-1784371_960_720.jpg

czy dwulatek mówi - logopeda warszawa

Czy dwuletnie dziecko mówi ?

W niniejszym artykule odpowiem na powyższe pytanie, oraz scharakteryzuję mowę dwulatka. Bardzo często bowiem, do mojego gabinetu przychodzą rodzice z dziećmi około 3 – letnimi, które nie mówią, mówią bardzo mało lub ich mowa nie służy do komunikacji. Czy jest to powód do niepokoju? – zdecydowanie taka sytuacja wymaga konsultacji z logopedą.

Nierzadko, w trakcie wywiadu logopedycznego, rodzice informują mnie, że dotychczas nie podejmowali interwencji w zakresie rozwoju mowy swojej pociechy, ponieważ wydawało im się, że dziecko  2 -2,5 roczne nie musi mówić, zwłaszcza gdy jest chłopcem. Nic bardziej mylnego!kiedy do logopedy

Pierwsze słowa pojawiają się około pierwszego roku życia, a to, czy rozwój komunikacji przebiega prawidłowo logopeda może ocenić już o wiele wcześniej – analizując chociażby czy dziecko głużyło, gaworzyło, czy nawiązuje kontakt wzrokowy, wykazuje zainteresowanie otoczeniem, osobami, wskazuje palcem, naśladuje etc. Czasami, rodzice przekazują, że czekali, aż mowa dziecka samoistnie się rozwinie. Często mowa dziecka rozwija się samoistnie, nigdy jednak nie mamy pewności co do tego, czy to się wydarzy, dlatego niezwykle istotny jest szczegółowy wywiad logopedyczny i badanie dziecka, aby uwzględnić czynniki ryzyka mogące wpływać na trudności w zakresie przyswojenia umiejętności, jaką jest posługiwanie się systemem językowym.

Jak zatem mówi dziecko dwuletnie?

ile mówi dwulatekKażde dziecko jest inne i rozwija się w sposób indywidualny, na który składa się wiele czynników endo i egzogennych. Podobnie jak dla rozwoju ruchowego, również dla rozwoju językowego są pewne ramy czasowe, w których dziecko powinno daną umiejętność przyswoić. Dwulatek w swoim słowniku czynnym ma ponad 50 słów (według niektórych źródeł nawet 300 słów). W większości są to rzeczowniki, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, czasowniki. Dziecko dwuletnie rozumie znacznie więcej niż jest w stanie wypowiedzieć.

Jakie głoski wymawia dwulatek?

Dziecko dwuletnie potrafi wyartykułować wszystkie samogłoski. Wymawia spółgłoski: p, b, m, w, f,(w, f czasami są jeszcze zastępowane b,p) ś,ź,ć, dź, ń, k, g,(k, g mogą być jeszcze zamieniane na t,d) t, d, n, l (l może być zamieniana na j). Sprawność aparatu mowy dziecka dwuletniego nie jest jeszcze wystarczająca, aby posługiwać się głoskami sz,rz,cz,dż lub r. Także głoski s,z,c,dz są zmiękczane i realizowane jako głoski ś,ź,ć,dź. Poza mową czynną, która powinna być zrozumiała nie tylko dla najbliższego otoczenia dziecka, ważne jest, że dwulatek rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać. Potrafi np pokazać koło w aucie, lub oko misia czy lali, poproszone wyrzuci papierek do kosza (oczywiście, jeśli zechce;)), poda zabawkę itp.

Czy dziecko dwuletnie posługuje się zdaniami?

Dziecko dwuletnie zaczyna łączyć słowa w proste zdania. Najczęściej są to połączenia dwuwyrazowe (tj tata am, mama oć itp.). Pojawiają się elizje (ominięcia) głosek, sylab lub grup spółgłoskowych (np zamiast choć dziecko powie oć, zamiast daj -da), przestawki sylab, wtrącenia głosek lub sylab. W drugim roku życia pojawiają się dziecięce neologizmy. Dziecko zaczyna uczyć się reguł języka i tworzy nowe słowa, uwzględniając np kryterium ich użycia (do zamiatania- zamiatak, do mycia-myjek itp).

To, co bardzo ważne – dziecko przejawia wyraźną intencję komunikacyjną (dwulatek chce się komunikować!), próbuje wiele nazywać, zadaje pytania, nawiązuje kontakt wzrokowy, wskazuje palcem, używa prostych gestów, naśladuje.

ul. Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl