Zespół

Logopeda Anna DErlatka      Nazywam się Anna Derlatka. Jestem założycielką Gabinetu Logospec. Jestem dyplomowanym neurologopedą klinicznym, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki.

     Ukończyłam dzienne studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oraz studia podyplomowe z Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jestem także absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne).

   Od wielu lat pracuję jako logopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu warszawskich poradniach, szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, przedszkolach i żłobkach. Od ponad dwóch lat pracuję w Klinice Neurologii (Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pracuję z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych oraz z pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi (tj choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Stwardnienie Zanikowe Boczne, Miastenia i wiele innych).

       Z pasji do wykonywanego zawodu stworzyłam Gabinet Logospec – miejsce w którym opieką neurologopedyczną otaczam zarówno małych pacjentów, jak i osoby dorosłe. Otrzymacie tu Państwo kompleksową opiekę z zakresu szeroko pojętej logopedii, pedagogiki.

       W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy tj afazja, dyzartria, dyslalia (seplenienie, reranie, kappacyzm i inne), opóźniony rozwój mowy.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs I-go stopnia „Integracja Sensoryczna”, PSTIS, Warszawa 2015,
 • Kurs „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”, Warszawa 2015,
 • Kurs PJM poziom A1, PZG, Warszawa 2017,
 • Szkolenie „Metody badania zagrożenia dysleksją”, Warszawa 2015,
 • Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Terapia Neurobiologiczna”, Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, Polski Związek Logopedów,
 • Warszawa 2014,
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Busko Zdrój 2014,
 • Szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, Kraków 2014,
 • Szkolenie „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce
 •  i na świecie”, Toruń 2015,
 • Szkolenie ” Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN”, Wieliczka 2015,
 • Akademia dysfagii, 2016,
 • Warsztaty ” Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”, Kraków 2016,
 • Warsztaty „Świadomość ciała w pracy nad głosem” Warszawa 2015,
 • Warsztaty „Sukces z logopedią medialną” Warszawa 2015,
 • Konferencja naukowo -szkoleniowa „Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”, Warszawa 2016,
 • Konferencja naukowa „Neuromowa- człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”, Warszawa 2015 – współorganizacja,
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Neurodegeneracje 2016 – diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne” Kraków, 2016; udział w warsztatach „Warianty choroby Alzheimera (amnestyczny, wzrokowy, językowy, czołowy)”,
 • Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” Wieliczka 2015,
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” Lublin, 2014,
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 2017; udział w warsztatach „Zespoły Otępienne”,
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, język, zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne.”, Kielce 2017,
 • i wiele innych.

 

 

            Nazywam się Agata Czechrowska. Jestem logopedą oraz pedagogiem specjalnym. Swoją wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim, na którym studiowałam przez pięć lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Edukację kontynuowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem.

            Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym. Moimi pacjentami są głównie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych m.in z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem dziecięcym, niedokształceniem mowy o typie afazji. Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną oraz terapeutyczne zajęcia grupowe. W swojej pracy staram się być wszechstronna, dlatego wykorzystuję elementy z różnych metod i technik stworzonych z myślą o dzieciach wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych m.in. elementy Metody Krakowskiej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czy Terapii Ręki. Jestem zwolenniczką holistycznego podejścia do pacjenta, ponieważ wiem, że wspierając różne sfery funkcjonowania człowieka możemy skuteczniej wpłynąć na jego kompetencje językowe i komunikacyjne. W terapii najważniejszy jest dla mnie indywidualny stosunek do pacjenta. Z tego względu wykorzystuję różnorodne metody, narzędzia i pomoce terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości każdego z nich. Prowadzę terapię zaburzeń mowy i komunikacji tj dyslalia, oligofazja, afazja dziecięca, zaburzenia zachowań komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu, opóźniony rozwój mowy.

Warsztaty i szkolenia:

 • Metody pracy nad zachowaniami trudnymi osób ze spektrum autyzmu (organizowane prze Fundację Autismus) , 2018
 • Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem (organizowane przez Fundację Scolaris), 2018
 • Szkolenie podstawowe – Terapia Ręki (organizowane przez Acentrum Szkolenia), 2017
 • Szkolenie z Grafomotoryki w Pracy z Dzieckiem w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym (organizowane przez Acentrum Szkolenia), 2017
 • Warsztaty z Symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania Jagody Cieszyńskiej (organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej), 2016.

Zapraszamy serdecznie!